Searched for: subject%3A%22Westerschelde%22
(1 - 20 of 115)

Pages

document
Van den Berghe, K.B.J. (author), Meijers, E.J. (author), Witlox, Frank (author)
Eeuwenlang is er gestreden om de controle over de Westerschelde. Van groot geopolitiek belang als toegangspoort tot de havensteden Antwerpen, Gent en het Europese achterland, en andersom, als verbinding met de wereld. De landsgrens die dwars door het Scheldebekken loopt, heeft lange tijd de ontwikkeling van dit gebied belemmerd. De grens zorgt...
book chapter 2020
document
Catsman, Carmen (author)
Frozen soil is a powerful tool for engineering purposes due to its increased strength, stiffness and decreased permeability. Water between the soil particles bonds them together, making it possible to use frozen soil bodies as impermeable barriers and load-carrying structures. Furthermore, during a freeze and thaw cycle different processes cause...
master thesis 2018
document
De Jong, M. (author), Annema, J.A. (author)
De meeste grote projecten falen. De HSL-Zuid en de Noord-Zuidlijn duurden langer om te bouwen dan voorzien en kostten meer dan verwacht. De Betuweroute wordt nog altijd niet zo intensief gebruikt als men verwacht had. De Westerscheldetunnel daarentegen is een succesvol project, in de zin dat het binnen begroting gebouwd is, redelijk op tijd af...
conference paper 2011
document
Van der Rest, P. (author), Arnold, E. (author)
Deze handleiding is geschreven als achtergrond bij de detailadviezen aan het Projectbureau Zeeweringen. In een detailadvies voor het Projectbureau Zeeweringen worden alle randvoorwaarden voor het ontwerp vastgelegd. Deze randvoorwaarden bestaan uit golfcondities en waterstanden die geldig zijn voor een gedefinieerd dijktraject en andere...
report 2011
document
Sven Rens Jaspers, S.R. (author)
Multifunctional Waterdefending Architecture After research about levy structures in The Netherlands it seems attracting to multifunctionally design levy's that protect high density areas. At these places, high costs can be covered by developing interesting architecture with views over the water and over the city. In Vlissingen, a spa is designed...
master thesis 2009
document
Zimmermann, N. (author)
The Westerschelde estuary in the South-West of the Netherlands displays two meandering flood and ebb channels separated by shoals. The system of flood, ebb channel and shoal between two channel crossings form a morphological cell. The stability of the serial cell system formed by the Westerschelde is important for the navigation route to the...
master thesis 2009
document
Van Colen, C. (author), Montserrat, F. (author), Verbist, K. (author), Vincx, M. (author), Steyaert, M. (author), Vanaverbeke, J. (author), Herman, P.M.J. (author), Degraer, S. (author), Ysebaert, T. (author)
To assess the role of macrofauna-mediated sediment changes on nematode community recovery, we examined the temporal development of macrobenthos, nematode communities and sediment properties following hypoxia in 16 m2 replicated plots over a 6 mo period. Hypoxia drastically changed nematode community composition (i.e. reduced diversity and...
journal article 2009
document
Verduin, F. (author)
The objective of this thesis is to improve the insight into the morphological processes in the outer delta of the Westerschelde estuary, especially those related to the sediment exchange between the delta and the estuary. The main residual sediment transport patterns in the delta have been found to look as follows. On a large scale there is a...
master thesis 2009
document
Van Colen, C. (author), Montserrat, F. (author), Vincx, M. (author), Herman, P.M.J. (author), Ysebaert, T. (author), Degraer, S. (author)
Macrobenthic recolonisation patterns after complete defaunation resulting from experimentally induced hypoxia were investigated in a polyhaline, estuarine mudflat. Based on simultaneous sampling of biotic and environmental variables in replicated 16 m2 control and defaunated plots, with a high resolution in time during 6 mo, the ecological...
journal article 2008
document
Buurman, J. (author)
report 2007
document
Troost, T.A. (author)
report 2007
document
Wesenbeeck, B.K. van (author)
report 2007
document
Wang, Z.B. (author), Elias, E.P.L. (author), Brière, C. (author)
report 2007
document
Anonymus, A. (author)
In opdracht van Proses 2010, de Projectdirectie voor de uitvoering van de Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium, wordt voor de Schelde vanaf de monding van de Rupel tot voorbij de haven van Zeebrugge een zandbalans opgebouwd. Deze zandbalans bestrijkt de volledige periode waarover bruikbare data beschikbaar is (1955-2004). Deze opdracht heeft...
report 2006
document
Van den Heuvel-Grevel, M.J. (author), Leonards, P.E.G. (author), Vethaak, A.D. (author)
Eind 2004 hebben de Vrije Universiteit Brussel en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid in België een persbericht verzonden, waarin zij de resultaten presenteerden van een afstudeerrapport over een mogelijke verontreiniging met dioxinen en dioxine-achtige PCB’s van onder meer de Scheldemonding. Dit persbericht heeft geleid tot vragen...
report 2006
document
Graveland, J. (author)
Nederland en Vlaanderen hebben het strategische besluit genomen om de vaargeul naar Antwerpen te verruimen zodat schepen met een diepgang van 13.1 m de haven getij-ongebonden kunnen bereiken. Voordat daarmee begonnen kan worden moeten diverse procedures doorlopen worden. Een ervan is een m.e.r. waarin de milieu-effecten van de beoogde verruiming...
report 2005
document
Berrevoets, C.M. (author), Meininger, P.L. (author)
In het aanwijzingsbesluit in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (2000) wordt de Westerschelde voor twaalf watervogelsoorten als internationaal kwalificerend genoemd. Voor deze internationaal belangrijke soorten (met uitzondering van de Grauwe Gans, die nauwelijks voorkomt in de betrokken gebieden) zijn analyses uitgevoerd die veranderingen...
report 2004
document
Nederbragt, G. (author), Liek, G.J. (author)
Voor de beheerder van het Schelde estuarium, Rijkswaterstaat directie Zeeland, is het belangrijk om het bagger- en stortbeleid en het zandwinbeleid zo optimaal mogelijk in te richten. Hiertoe is inzicht in de zandhuishouding in zowel de Westerschelde als de monding gewenst. Een instrument om dat inzicht te verkrijgen is een historische...
report 2004
document
Jacobse, S. (author)
AANLEIDING In 1997 en 1998 heeft het RIKZ golfcondities berekend voor het ontwerpen van nieuwe bekledingen voor dijken aan de Westerschelde [2, 3]. Deze waarden zijn bepaald met het toenmalig relatief nieuwe wiskundige model voor golven op ondiep water: SWAN (Simulating WAves Nearshore). In de beginfase van het verbeteringstraject zijn in de...
report 2003
document
Gautier, C. (author), Van de Boomgaard, M. (author)
In de Westerschelde worden op verscheidene locaties golf-, waterstand- en windmetingen uitgevoerd. De golfmetingen hebben onder andere als doel om numerieke golfmodellen te kunnen valideren. Numerieke golfmodellen zoals bijvoorbeeld SWAN worden ingezet om golfrandvoorwaarden te bepalen die nodig zijn bij het ontwerp en onderhoud van de zeedijken...
report 2003
Searched for: subject%3A%22Westerschelde%22
(1 - 20 of 115)

Pages