Searched for: subject:"Westerschelde"
(1 - 17 of 17)
document
Catsman, Carmen (author)
Frozen soil is a powerful tool for engineering purposes due to its increased strength, stiffness and decreased permeability. Water between the soil particles bonds them together, making it possible to use frozen soil bodies as impermeable barriers and load-carrying structures. Furthermore, during a freeze and thaw cycle different processes cause...
master thesis 2018
document
Sven Rens Jaspers, S.R. (author)
Multifunctional Waterdefending Architecture After research about levy structures in The Netherlands it seems attracting to multifunctionally design levy's that protect high density areas. At these places, high costs can be covered by developing interesting architecture with views over the water and over the city. In Vlissingen, a spa is designed...
master thesis 2009
document
Zimmermann, N. (author)
The Westerschelde estuary in the South-West of the Netherlands displays two meandering flood and ebb channels separated by shoals. The system of flood, ebb channel and shoal between two channel crossings form a morphological cell. The stability of the serial cell system formed by the Westerschelde is important for the navigation route to the...
master thesis 2009
document
Verduin, F. (author)
The objective of this thesis is to improve the insight into the morphological processes in the outer delta of the Westerschelde estuary, especially those related to the sediment exchange between the delta and the estuary. The main residual sediment transport patterns in the delta have been found to look as follows. On a large scale there is a...
master thesis 2009
document
Nederbragt, G. (author)
This study focused on the possible relationship between seasonal variations of suspended sediment concentration (SSC) and diatom biomass. In order to determine whether a relationship exists, the effect of other parameters on these seasonal variations was also studied. This was accomplished to prevent the risk of finding a spurious relationship...
master thesis 2001
document
Blacquière, A.R. (author)
In het kader van een afstudeerproject is een studie verricht naar de morfologische ontwikkeling van de Westerschelde sinds 1650 volgens eendimensionale rekenmodellen. De validatie van dit soort modellen is namelijk een probleem. Van de Westerschelde bestaat weliswaar een groot aantal meerdimensionale modellen, maar door de grote hoeveelheid aan...
master thesis 1998
document
Wouters, C.A.H. (author)
De Westerschelde is een drukke vaarroute voor schepen die vanaf de Noordzee de havens van Antwerpen, Vlissingen en Temeuzen aandoen. Om de havens van Antwerpen in de toekomst bereikbaar te maken voor schepen met een grotere diepgang, wordt de vaargeul in de Westerschelde verdiept. Dit is voomamelijk nodig op de drempels. Drempels zijn...
master thesis 1998
document
Groenewoud, M.D. (author)
Onderdeel van dit project is het simuleren van het morfologisch gedrag van ren van de drempels, de Drempel van Hansweert, met een morfologisch computermodel. Dit verslag beschrijft de eerste van twee fasen van dit projekt waarin de modelbouw en de simulatie van de huidige situatie wordt beschreven. In de tweede fase zullen diverse...
master thesis 1997
document
Viersma, R.H. (author)
Tijdens de verdieping van de Westerschelde komen grote hoeveelheden baggerspecie vrij. Met deze baggerspecie zou een eiland gemaakt kunnen worden, geschikt voor verschillende eindbestemmingen. Deze studie onderzoekt de technische haalbaarheid van een luchthaven als eindbestemming van een eiland in de Rijn-Scheldedelta. Dit gezien de actualiteit...
master thesis 1996
document
De Gelder, A. (author)
De Westerschelde is een complex estuarium waarin natuurlijke ontwikkelingen, menselijk ingrijpen en hydrodynamica elkaar beinvloeden. Voor het beheer van dit gebied worden o.a. numerieke rekenmodellen toegepast om de water- en sedimentbeweging in de Westerschelde te simuleren. Met behulp van het softwarepakket FINEL is een horizontaal twee...
master thesis 1996
document
Kambier, P.J. (author)
De Westerschelde vormt een grote barrière voor de economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Zeeland, hierbij gaat het voornamelijk om het gebied van Zeeuwsch-Vlaanderen. Door middel van een vaste oeververbinding wil men de barrière verkleinen en de economie binnen de regio stimuleren. Om tot een goed ontwerp te komen heeft de...
master thesis 1995
document
Berkhout, B.M. (author)
Volgens het ontwerp van deze combinatie wordt de Westerschelde Oever Verbinding uitgevoerd als een geboorde tunnel, bestaande uit twee buizen met een uitwendige diameter van 11.30 meter. Vanuit de startschacht nabij Terneuzen wordt de tunnel onder de hele Westerschëlde door naar Zuid-Beveland geboord. Even ten westen van Ellewoutsdijk wordt de...
master thesis 1995
document
Bresters, J.T. (author), Van der Velden, J.F. (author)
Bij Terneuzen liggen momenteel drie sluizen, die de Westerschelde met het kanaal van Gent naar Terneuzen verbinden. Eén sluis wordt voor de binnenvaart gebruikt, de andere twee kunnen voor de zeevaart worden ingezet. De grootste zeesluis (de Westsluis) heeft afmetingen van 290 * 40 m. Om Gent toegankelijk te maken voor grotere schepen tot 200...
master thesis 1988
document
Van Dijk, R.P. (author), Eimers, P.J. (author)
De vraag naar ligplaatsen in de jachthaven van Breskens, gelegen aan de Westerschelde, is de laatste jaren sterk toegenomen. De watersportvereniging die het beheet voert over de haven, onderzoekt of het rendabel is om de haven uit te breiden. Een van de posten die zwaar op de exploitatiekosten drukken zijn de jaarlijks terugkerende baggerkosten....
master thesis 1987
document
Van der Laan, W.A.M. (author), Nieboer, H.E. (author)
Deel I: Morfologie van getijdebekkens. Het doel van dit deelonderzoek is, het verkrijgen van inzicht in de morfologische ontwikkelingen van de Westerschelde en de invloed van een constructie daarop. Deel II. Morfologie in de Westerschelde t.p.v. drie trace's. In het kader van een haalbaarheidsstudie naar een hangbrug over de Westerschelde is een...
master thesis 1987
document
Nijs, P.J.M. (author)
Het is algemeen bekend dat de waterstand van de zee niet constant is. Deze schommeling van het zeeniveau wordt het getij genoemd.Er treedt voor elke plaats langs de kust of op zee een eigen specifieke variatie op. Deze variaties zijn over het algemeen via metingen bekend.De mens probeert al eeuwen om deze waterstandvariatie om te zetten in...
master thesis 1986
document
Schaart, J. (author)
In verband met het onderzoek naar de eventuele gevolgen voor wat betreft de sedimentatie van het Noordelijk Bekken, dat zal ontstaan na voltooing van de bochtafsnijding in de Westerschelde nabij Bath, is in het onderhavige onderzoek een berekeningsmethode ontwikkeld waarmee zand- en slibconcentraties in getijstromen kunnen worden berekend. In...
master thesis 1976
Searched for: subject:"Westerschelde"
(1 - 17 of 17)