Searched for: subject%3A%22Zandasfalt%22
(1 - 3 of 3)
document
Johanson, J.C.P. (author)
Gedurende de storm die op 25 januari 1990 plaatsvond is schade ontstaan aan de bekleding van de Houtribdijk. Dit rapport bevat een beschrijving van de huidige bekleding en de stormschade. Voor het herstel van de schade wordt verwezen naar de nota WBA-N-88.155 "Verbetering taludbekleding Houtribdijk". In deze nota wordt de conclusie getrokken dat...
report 1990
document
Nederlof, C.D. (author)
De stroomproeven te Lith op matig verdicht zandasfalt leiden tot de volgende conclusies: Zandasfalt, samengesteld uit 96,5% Oosterscheldezand en 3,5% bitumen 80/100, verdicht tot ca. 1500 kg/m3 en afgekoeld tot ca. 40 graden, vertoont bij een stroomsnelheid tot ca. 4 m/s gedurende 4 uur op 0,5 m boven het oppervlak, geen zichtbare erosie. De...
report 1979
document
Bitumarin, BV (author)
In het kader van het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheid van zandasfalt c.q. zeegrindasfalt als bodembescherming in de as van de stormvloedkering Oosterschelde werd in het Laboratorium van Bitumarin te Opijnen een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de waterdoorlatendheden van enkele asfalt c.q. zandasfalt- c.q. zeegrindasfaltprodukten....
report 1977