Searched for: subject%3A%22Zandmotor%22
(1 - 14 of 14)
document
Roest, Bart (author)
The Sand Engine is a new innovation in coastal protection, a mega feeder nourishment. This pilot project was constructed in 2011 along the Delfland coast, which is historically prone to erosion. Since its construction, the Sand Engine is intensively being monitored to track the morphological development.<br/><br/>The objective of this thesis is...
master thesis 2017
document
Stive, M.J.F. (author)
Uittree rede
public lecture 2017
document
Jonkman, S.N. (author), Nillesen, A.L. (author), Oosterlo, P. (author), De Kort, R.P.J. (author)
De afgelopen jaren (2010 - 2015) zijn er in Nederland vele in het oog springende waterbouwkundige projecten gerealiseerd. Aansprekende voorbeelden betreffen onder meer Maasvlakte 2, de Zandmotor, de ontpoldering van de Noordwaard en de omlegging van de Zuid-Willemsvaart. Ook in de lokale watersystemen zijn diverse interessante projecten gebouwd....
book 2016
document
De Weerdt, B.J. (author)
This study has as main objective to `make recommendations for improvement of the objective evaluation of the effectiveness of the Sand Engine'. The Frame of Reference methodology, a tool developed by Van Koningsveld (2003), is used to map the evaluation of effectiveness. This approach is used descriptively as well as prescriptively. A...
master thesis 2015
document
De Vries, S. (author), De Schipper, M.A. (author), Stive, M.J.F. (author)
In this paper it is aimed to quantify bulk (surf-zone integrated) alongshore sediment transport using morphological data collected along the Dutch coast. The collected morphological data covers a domain of 18 km alongshore including the beach, the foreshore and the intertidal zone in the cross shore. The measurement domain contains the 20...
conference paper 2014
document
Anonymus, A. (author)
Brochure met de resultaten van 2,5 jaar evaluatie van de zandmotor
report 2014
document
Anonymus, A. (author)
In deze beleidsevaluatie wordt onderzocht of en in welke mate de Zandmotor bijdraagt aan de veiligheid tegen overstromingen, de ontwikkeling van natuur en recreatie, en de kennisontwikkeling op deze terreinen. De inhoudelijke evaluatie is een belangrijke bron voor deze beleidsevaluatie.
report 2014
document
Dulfer, W. (author), Van Gelder, C. (author), Marx, S. (author), De Wilde, C. (author)
In 2010 en 2011 is voor de kust van Zuid-Holland ter hoogte van Ter Heijde een experimentele megasuppletie aangelegd, 'de Zandmotor'. Sinds de aanleg vindt uitgebreide monitoring plaats naar het functioneren van deze innovatie. In 2016 en 2021 zullen respectievelijk een eerste en een eindevaluatie plaatsvinden. De beleidsvraag die in 2021 zal...
report 2014
document
Linnartz, L. (author)
In het voorjaar en de zomer van 2011 is de Zandmotor aangelegd. Vanaf de eerste scheepsladingen zand reageerde de natuur op de veranderde kustlijn. Zeestromingen, eb en vloed, brandinggolven, wind en regenwater verplaatsten het zand onder en boven water. Hierbij erodeert de westkant van de Zandmotor en wordt dit zand niet alleen aan de noordkant...
report 2013
document
Kaji, A.O. (author)
The objective of this thesis is to investigate the role of different hydrodynamic and morphological factors influencing sediment transport patterns at the Sand Motor in order to give insight in processes controlling the short-term sand bar morphodynamics and the long term development of the Sand Motor. The work presents an analysis of the...
master thesis 2013
document
Stive, M.J.F. (author)
journal article 2012
document
Pekkeriet, T. (author)
In 2003, a first proposal for identification of seaward development, preliminary in combination with residential building, was presented in the Chamber of Deputies and within the States-Provincial (South-Holland), by respectively Geluk and Waterman. In response to this proposition, the ministry started an investigation, but concluded there was...
master thesis 2011
document
Fiselier, J. (author)
Milieueffectrapportage met bijlagen (morfologische berekeningen, slib, natuur, zandwinning, aanleg, luchtkwaliteit, geluid) alsmede de startnotitie.
report 2010
document
Bakker, W.T. (author), Delver, G. (author)
Along tht coastline at Ter Heijde, near Delft, a dam parallel to the coast in shallow water will be constructed havlng a horizontal crest at the level NAP -3 m on the landward side, merging into the existing coastal profile and having on the seaward side a slope 1:20. The dam will have a length of 1.5 km (fig. 1). This work will be carried out...
report 1986
Searched for: subject%3A%22Zandmotor%22
(1 - 14 of 14)