Searched for: subject%3A%22Ziekenhuisvastgoed%22
(1 - 5 of 5)
document
Vulker, J. (author)
In dit rapport wordt onderzoek gedaan naar de bijdrage van de ruimtelijke structuur aan de hoeveelheid kennisuitwisseling in een kankercentrum. Deze bijdrage is inzichtelijk gemaakt door middel van een ruimtelijk relatiemodel en bijpassende aanbevelingen. Deze kunnen worden gebruikt bij het opstellen van een programma van eisen en bij het...
master thesis 2015
document
Bruijntjes, L. (author)
In dit rapport wordt onderzoek gedaan naar de besluitvorming rondom de verhouding eenbedskamers en meerbedskamers op een verpleegafdeling van een ziekenhuis. Het eindresultaat is een besluitvormingsmodel. Het doel van het model is om een advies te geven voor de verhouding eenbedskamers en meerbedskamers. Daarnaast is tevens het doel om aan de...
master thesis 2014
document
Campman, S.C.V. (author)
Een afwegingsmodel voor ziekenhuizen voor de keuze uit mogelijke financieringsconstructies.
master thesis 2013
document
Taverne, F.N. (author)
Onderzoek naar de relatie tussen de courantheid van een ziekenhuisgebouw en de invloed van vastgoed op de productiviteit van een ziekenhuisorganisatie.
master thesis 2010
document
Pawiroredjo, J.K. (author)
master thesis 2010
Searched for: subject%3A%22Ziekenhuisvastgoed%22
(1 - 5 of 5)