Searched for: subject%3A%22Zoommeer%22
(1 - 13 of 13)
document
Verboeket, Rik (author)
The Volkerak-Zoommeer is a former estuary located the Rhine Meuse Delta in the southwestern part of the Netherlands. After the completion of the Volkerakdam, Philipsdam and Oesterdam as part of the Delta Works, this estuary was cut of from the Oosterschelde and a fresh water lake was formed in a sea water environment. This new lake became the...
master thesis 2021
document
Anonymus, A. (author)
Samenvatting van waterkwaliteitsstudie t.b.v. de planstudie Vokerak-Zoommeer.
report 2009
document
Tanczos, I.C. (author)
report 2003
document
Withagen, L. (author)
Het Zuidelijke Deltagebied is een uniek gebied waar water centraal staat. De karakteristieke eigenschappen van de watersystemen vormen het visitekaartje van de regio. Dit is een visitekaartje ingekleurd met zowel internationaal erkende natuurwaarden als met economische belangrijke sectoren als zeevaart en schelpdiervisserij en recreatie. Water...
report 2000
document
Michielsen, B.F. (author)
report 1999
document
Los, F.J. (author), Passarge, J. (author)
report 1998
document
Michielsen, B.F. (author)
report 1998
document
Michielsen, B.F. (author)
report 1996
document
Voor de Oesterdam is gekozen voor een zo oostelijk mogelijk tracé, gecombineerd met een omkading van het Markiezaat. Teneinde het gebied ten oosten van de dam bereikbaar te houden voor schepen die een onbeperkte doorvaarthoogte behoeven, wordt een schutsluis aangelegd. De aanleg van de Oesterdam vindt gefaseerd plaats. Daarbij worden in eerste...
report 1984
document
Jongeling, T.H.G. (author)
report 1983
document
Rooij, N.M. de (author)
report 1982
document
Struik, P. (author)
In het eerste hoofdstuk van dit rapport wordt aandacht besteed aan de historie van de Deltawerken en een algemene terreinverkenning uitgevoerd. De Oosterschelde-problematiek neemt hierbij een belangrijke plaats in; de discussie omtrent een open of een afgesloten bekken en de verschillende milieu-aspecten komen aan de orde. Dit mondt uit in een...
master thesis 1982
document
Pagee, J.A. van (author)
report 1977
Searched for: subject%3A%22Zoommeer%22
(1 - 13 of 13)