Searched for: subject%3A%22Zuid%255C-Beveland%22
(1 - 3 of 3)
document
Vehmeijer, Leonore (author)
The main aim of this research was to establish which measures are significant in reducing the CO2 emission levels on the waterways between Rotterdam and Antwerp.
master thesis 2019
document
Van Berchum, A.M. (author)
Dijkbekledingsmateriaal fungeert als substraat voor organismen. Het type steen is, naast de natuurlijke omstandigheden, medebepalend voor de soortenrijkdom. Gezien het streven oevers natuurvriendelijk te beheren, is het belangrijk de relaties tussen dijkbekleding en begroeiing te kennen. Daarom zijn verschillende steenbestortingen op de teen van...
report 1998
document
Philipse, C. (author), Huisman-Griep, L.N. (author), Bos, H. (author), Allewijn, M.A. (author), Verbeek, W.A. (author)
Gedenkboek met veel foto's en een vijftal verhalen over verschillende locaties aan de oostkant van Zuid-Beveland; bevat een lijst met slachtoffers. Het eerste hoofdstuk beschrijft de geschiedenis van deze streek.
report 1954