Searched for: subject%3A%22Zuid%255C-Holland%22
(1 - 20 of 50)

Pages

document
Verheul, W.J. (author), Verdaas, J.C. (author), Verwayen, A.B. (author), Lammers, I. (author)
Landschappelijke kwaliteiten als groen en water worden breed gewaardeerd maar staan ook onder forse (financiële) druk. De Leerstoel Gebiedsontwikkeling deed onderzoek: hoe voorkomen we dat groenblauw sneuvelt in het gevecht om de schaarse ruimte? Conclusie: opschalen, het bundelen van kosten en baten en betere regionale samenwerking zijn...
report 2022
document
SHEN, Fran (author), Peek, Lisa (author), Kuiters, Timon (author)
Food. It is grown, processed, distributed, sold, eaten and then oftentimes<br/>carelessly discarded. In the European Union, 88 million tonnes<br/>of food waste is produced each year, while the Netherlands stands<br/>out as the EU’s largest producer. Food waste causes soil degradation,<br/>emits significant amounts of greenhouse gasses and can...
student report 2022
document
Muller, Larissa (author), Spanos, Charalampos (author), CHARILAOU, ANDRIA (author), Charatkar, Sanika (author)
The Port of Rotterdam has always been a pivotal player in the energy sector. Predominantly, in the oil-based generation of energy and the consequent export of raw material. However, there is a need for a systemic shift in the energy sector as the Netherlands embarks toward its goal to become 100% carbon neutral by 2050. <br/>An analysis of the...
student report 2022
document
Verdaas, J.C. (author), Verheul, W.J. (author), Verwayen, A.B. (author), Lammers, I. (author)
report 2022
document
Cortes Macias, Monserratt (author), van Daalhuizen, Thomas (author), Nooteboom, Paula (author), Swinkels, Siene (author), de Wolf, Rosa (author)
The large demand for homes in the province of Zuid-Holland, population growth and urbanisation result in a huge demand for raw materials to be used in the construction sector. The next 20 years many new buildings will have to be built to support current trends. Given the fact that 50 percent of all extracted non-renewable resources is accounted...
student report 2021
document
Eggink, Jan (author), Ponssen, Jasmijn (author), Di Gioia, Lucas (author), Monique Vashti, Monique (author), Kong, Tao (author)
To help combat climate change, promote sustainable development and match the goals set in the Paris Agreement, the Province of Zuid-Holland wants to transition to a circular economy. To make this transition successful, the Province ought to adopt an integrative approach, addressing other elements such as socio-spatial inequality, pressure for...
student report 2020
document
Uysal, H. (author)
The main question of this thesis is the result of a survey by ‘provincie Zuid-Holland’ (PZH), that has developed a ‘uniform model’ for the assessment of the structural safety of existing prefabricated culverts. PZH is considering the possibility of using generic parameters to decide on the strength of existing culverts in the area. The province...
master thesis 2017
document
Kuijpers, S. (author), Raaijmakers, R. (author)
Visie van een aantal natuurorganisaties over de ontwikkeling van de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden.
report 2015
document
Vries, J. (author)
Provincie Zuid-Holland beschikt over wegverkeersgegevens uit verschillende bronnen. Via lussen in de weg worden intensiteiten en puntsnelheden gemeten en door middel van kentekenherkenningscamera’s worden reistijden vastgelegd. Deze verkeersgegevens zijn zowel actueel als in de vorm van historische gegevens beschikbaar. Provincie Zuid-Holland...
master thesis 2012
document
Matev, P.S. (author)
This report presents the results of a study on the reservoir quality of Main Buntsandstein formations in regard with possible geothermal energy development and exploration in the Zuid Holland area of the West Netherlands Basin. The assessment of the possibility of using the Triassic Buntsandstein sandstone reservoirs for geothermal application...
master thesis 2011
document
Crosato, A (author), Kuijper, C. (author)
report 2002
document
Koskamp, G. (author), Stutterhelm, S. (author)
De directie Zuid-Holland van Rijkswaterstaat heeft tot taak om een beheerplan, het z.g. 'Beheerplan Nat', voor haar beheersgebied op te stellen. In een dergelijk 'Beheerplan Nat' wordt in tien stappen een vertaalslag gemaakt van het beleid uit 'Den Haag' naar het werk in het 'veld'. In een van de eerste stappen worden hiervoor streefbeelden...
report 2002
document
Maaten, R. (author)
report 2000
document
De notitie begint met een samenvatting van onze belangrijkste conclusies en aanbevelingen op het terrein van de rampenbestrijding en de waterstaatszorg in de provincie, voortvloeiende uit de hoofdstukken I tot en met IV, waarin wij de (gevolgen van de) wateroverlast en de acties van de kant van de provincie hebben beschreven. In hoofdstuk I...
report 1999
document
Raat, R. (author)
book 1999
document
Raat, R. (author), Wassenberg, F. (author)
book 1998
document
Dekker, J. (author), Hartsuiker, G. (author)
report 1995
document
Kersloot, J.M. (author)
book 1994
document
Bons, C.A. (author)
report 1994
document
Stelling, G.S. (author), Kester, J.A.T.M. van (author), Hulsen, L.J.M. (author)
report 1994
Searched for: subject%3A%22Zuid%255C-Holland%22
(1 - 20 of 50)

Pages