Searched for: subject%3A%22Zuid%255C-Willemsvaart%22
(1 - 5 of 5)
document
Cappendijk-de Bok, A.M. (author)
Toetsing van het programma PLONS (Positionering en lengteverdeling van openingen in een natte strookverdediging) aan praktijkmetingen uitgevoerd langs het kannal Wessem-Nederweert en langs den Zuid-Willemsvaart.
report 1994
document
Westerveld, F.M. (author)
Hoofdstuk 1 is een inleiding op het probleem: De Zuid-Willemsvaart en het Kanaal Wessem-Nederweert in Noord Brabant en Limburg bestaan ruim 150 jaar en de meeste van de in de kanalen aanwezige sluizen dateren uit de begintijd. De kanalen zijn volledig verouderd en voldoen niet meer aan de eisen welke tegenwoordig aan de waterwegen worden gesteld...
master thesis 1987
document
Nieuwpoort, R.P. (author)
Tijdens de ontwikkeling van plannen door Rijkswaterstaat om te komen tot een verbeterde Zuid-Willemsvaart, is op verscheidene momenten waterkrachtwinning ter sprake gekomen. Door toename van de vervallen, vanwege het verminderen van het aantal sluispanden, en door de toename van de debieten die noodzakelijk zijn voor de waterbeheersing in Noord...
master thesis 1987
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
In oktober en november 1947 werden metingen verricht aan de Voedingsduiker van de Zuidwillemsvaart te Maastricht. Het belangrijkste resultaat dezer metingen was, dat werd vastgesteld, dat de werkelijke capaciteit van de voedingsduiker 27% groter is dan de aangehouden capaciteit. De metingen in het regelmatige en diepe voedingskanaal boden...
report 1948
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Na daling van de waterstand te Maastricht door geringe Maasafvoer werd er op verzoek van Hoofdingenieur Mulder de afvoer van de Maas te Eijsden gemeten. Gevonden werd toen 2,8 m3/sec. Deze hoeveelheid was aanzienlijk geringer dan hetgeen van Belgische zijde werd opgegeven. Voorts werd medegedeeld, dat door de voedingsduiker 8 à 8.1 m3/sec werd...
report 1948
Searched for: subject%3A%22Zuid%255C-Willemsvaart%22
(1 - 5 of 5)