Searched for: subject%3A%22aanvaring%22
(1 - 3 of 3)
document
Van Zanten, D.C. (author)
In dit rapport wordt een aanvaring van een waterbouwkundige constructie beschreven; met name de interactie tussen een schip en een waterbouwkundige constructie. In eerste instantie wordt uitgegaan van een oneindig stijve constructie, van waaruit een benaderingsmethode wordt gegeven om een scheve aanvaring om te zetten in een frontale aanvaring...
master thesis 1996
document
Turnhout, P.J. (author)
Ontwerp voor een variant van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. De variant in de vorm van een Caission is uitgewerkt in dit rapport. Tevens is een onderzoek gedaan naar het effect van Scheepsaanvaringen met dit caisson.
master thesis 1994
document
Schippers, J. (author)
Het aanvaren van waterbouwkundige constructies als brugpijlers, sluisdeuren, kademuren en geleidewerken door een foute manoeuvre van een schip b.v. tengevolge van onklaar raken van de stuurinrichting, kan tot aanzienlijke schade aan constructie en schip leiden. Afhankelijk van de aard van de scheepslading, de functie van de constructie en de...
report 1980