Searched for: subject%3A%22afgeschermde%255C+gebieden%22
(1 - 2 of 2)
document
Reijmerink, S.P. (author)
Volgens de Waterwet dienen elke zes jaar de Hydraulische Randvoorwaarden (HR) te worden vastgesteld. De HR bestaan uit hoogwaterstanden en golfrandvoorwaarden voor de toetsing van waterkeringen gegeven overschrijdingskansen welke in de wet zijn vastgesteld. Ook voor waterkeringen in havens en afgeschermde gebieden dienen de HR vastgesteld te...
master thesis 2012
document
Anonymous, A. (author)
Dit rapport bevat een aanpassing aan het gelijknamige rapport uit 2002 met rapportnummer 2002.034. SAMENVATTING De hydraulische randvoorwaarden voor de Nederlandse primaire waterkeringen worden elke vijf jaar vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat. Deze randvoorwaarden zijn buitengaats van havens afgegeven. Om de primaire...
report 2004