Searched for: subject%3A%22afsluitdammen%22
(1 - 10 of 10)
document
Akkerman, G.J. (author)
report 1993
document
Konter, J.L.M. (author), Klatter, H.E. (author), Jorissen, R.E. (author)
De publikatie geeft een overzicht van de kennis van een belangrijk aspect van afsluitingswerken, namelijk het ontwerp van de afsluitdam. De uitvoering van het Deltaplan heeft hierbij een grote rol gespeeld. Met dit boek wordt beoogd de ontwerper van afsluitdammen een hulpmiddel te geven waarmee, uitgaande van de kenmerken van de af te sluiten...
report 1992
document
Verhagen, H.J. (author), Van Rossum, H. (author)
De grote civiele werken langs de Nederlandse kust zijn onder te verdelen in een viertal categorien, deze worden per categorie in dit rapport besproken. Ten aanzien van de havendammen van IJmuiden,, Scheveningen en Hoek van Holland kan geconstateerd worden dat deze het brandingsstroomtransport "lokaal" beïnvloeden. "Lokaal" is in dit verband aan...
report 1989
document
Akkerman, G.J. (author)
report 1988
document
Akkerman, G.J. (author)
report 1985
document
Jorritsma, J. (author)
report 1977
document
Groen, P. van (author)
report 1976
document
Groen, P. van (author)
report 1975
document
Groen, P. van (author)
report 1975
document
Geleedst, M. (author), De Geeter, P.J. (author)
Bestuudeerd wordt in het hydraulisch deel: Wijziging in hoogte, freqentie van stormvloeden in het betreffende waddengebied en de afleiding voor dit onderzoek noodzakelijke formules. Uitvoering van de gedtijberekeningen. In the technisch deel: het tracee en profiel van de dam in het Eijerlandse gat, en de scheidingsdam, de sluitgatern en een...
master thesis 1961
Searched for: subject%3A%22afsluitdammen%22
(1 - 10 of 10)