Searched for: subject:"afsluitmiddelen"
(1 - 4 of 4)
document
Snel, A. (author)
Het voor u liggende deelrapport is een resultaat van een eerste onderzoek naar de stuw te Grave in de Maas. Getracht hierbij is m.b.v. een kritische beschouwing van de bestaande stuw, een programma van eisen en randvoorwaarden te formuleren binnen welk kader een nieuwe stuw ontworpen moet worden. De verschillende typen afsluitmiddelen zijn aan...
master thesis 1988
document
Meijer, E. (author)
Deel 1 Vooronderzoek - funktionele maatvqering - beroepsvaart - pleziervaart Deel 2a: Schutsluis - lay-out - funktionele onderdelen - vul- en ledigsysteem - afsluitmiddelen Deel 2b: Schutsluis - schutkolk Deel 2c: Schutsluis - sluishoofden - diversen - kostenvergelijking Bijlagen
master thesis 1986
document
Meijers, P. (author)
In dit verslag is het resultaat neergelegd van het ontwerp van een stuw in de Narmada (in India). Deze stuw maakt deel uit van een veel groter project namelijk het bevaarbaar maken van de Narmada. Na een globale uiteenzetting van de totale situatie wordt het probleem beperkt tot het bevaarbaar maken van een deel van de rivier. Hiervoor zijn een...
master thesis 1983
document
Verbeek, G. (author)
In diverse waterbouwkundige kunstwerken komen één of meerdere beweegbare afsluitmiddelen voor. Deze elementen vertonen een grote variatie in vorm, grootte en bewegingsrichting. Doel van de studie is om een opzet te maken voor een algemene en voor eerst globale ontwerpstrategie t.b.v. de keuzebepaling van deze afsluitmiddelen. Bij de...
master thesis 1983
Searched for: subject:"afsluitmiddelen"
(1 - 4 of 4)