Searched for: subject%3A%22afwatering%22
(1 - 4 of 4)
document
Meijer, K.S. (author), Nolte, A.J. (author)
report 2006
document
report 2002
document
Fokkink, R.J. (author)
report 1998
document
Anonymous, A. (author)
De Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswaterstaat te 's-Hertogenbosch verzoekt in zijn schrijven van 14 Mei 1937 o.a. te willen nagaan of een afwatering naar de Ooster- of Westerschelde, alwaar de laagwaterstanden lager zijn dan elders, voordelen zou bieden boven een afwatering naar het Hollandsch Diep, zoals door den Provincialen Waterstaat...
report 1937
Searched for: subject%3A%22afwatering%22
(1 - 4 of 4)