Searched for: subject%3A%22analyse%22
(81 - 100 of 179)

Pages

document
Brière, C. (author), Cohen, A.B. (author), Boogaard, H.F.P. van den (author), Arens, S.M. (author)
report 2007
document
Lopez, M.J.J. (author), Van Nes, A. (author)
At this moment, more knowledge is available on the physical characteristics of the built environment and their relationship to criminal opportunity rather than the spatial characteristics of potential targets and the public and private space between them. To improve this situation, a research project was started in the Dutch cities Gouda and...
conference paper 2007
document
Vledder, G.P. van (author), Zijlema, M. (author), Rogers, W.E. (author), Groeneweg, J. (author)
report 2007
document
Kleissen, F.M. (author), Arentz, L. (author), Reed, M. (author), Johansen, O. (author)
report 2007
document
Bolle, A. (author)
report 2006
document
Blaas, M. (author), Villars, M.T. (author), Tatman, S. (author)
report 2006
document
Zijlstra, H. (author)
The built environment is continuously changing and such changes are particularly important when regenerating buildings. These changes add something to existing buildings and make new programmes possible. The existing buildings - history - determine continuity and form a clear additional, time-dependent layer. In general, the large number of...
doctoral thesis 2006
document
Visscher, H.J. (author), Suddle, S.I. (author), Meijer, F.M. (author)
conference paper 2006
document
van der Voordt, Theo (author), Maarleveld, M. (author)
Dit rapport brengt verslag uit van de zoektocht naar de betekenis en toepassingsmogelijkheden van een tevredenheidsnorm. Wat is een tevredenheidsnorm? Voor welke huisvestingskenmerken is normering van medewerkerstevredenheid hierover relevant? Moet de norm gedifferentieerd worden per thema of is één norm voor alle huisvestingskenmerken gewenst?...
book 2006
document
Schijndel, S.A.H. van. (author), Smale, A. (author), Vuren, S. van. (author), Dekker, J. (author), Zijlstra, R. (author)
report 2005
document
Klis, H. van der (author), Dijkman, J.P.M. (author)
report 2005
document
Pereboom, D. (author), Kiers, M.H. (author)
In Delft zal in 2005 begonnen worden met de bouw van de Koepoortgarage. Het betreft een tweelaags ondergrondse parkeergarage, waarop koopwoningen worden gesitueerd. Het project wordt gerealiseerd door Koepoort VoF (Ceres Projecten en Van Roey Projectontwikkeling b.v.) Deze partij zal samen met de te kiezen aannemer verantwoordelijk zijn voor de...
report 2005
document
Visscher, H.J. (author), Suddle, S.I. (author), Meijer, F.M. (author)
conference paper 2005
document
Hordijk, D. (author)
Sinds 1994 worden er golf- en golfoploopmetingen verricht bij de Pettemer Zeewering. Deze metingen worden in opdracht van Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ uitgevoerd door Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland (Informatiedienst Water). De golfoploopmetingen worden door DWW geanalyseerd. Bij deze meetcampagne worden met...
report 2004
document
Kessel, T. van (author)
report 2003
document
Elias, E. (author), Cleveringa, J. (author)
In dit rapport staat een analyse van de interactie van de buitendelta van het Zeegat van Texel met de aanliggende kust van Noord-Holland. Het studiegebied omvat het kustgedeelte vanaf Den Helder tot Julianadorp, waarbij de interactie tussen de geul Nieuwe Schulpengat en de aanliggende kust centraal staat. De ontwikkeling van de buitendelta wordt...
report 2003
document
Hordijk, D. (author)
Sinds 1994 worden er golf- en golfoploopmetingen verricht bij de Pettemer Zeewering. Deze metingen worden in opdracht van Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ uitgevoerd door Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland (Informatiedienst Water). De golfoploopmetingen worden door DWW geanalyseerd. Bij deze meetcampagne worden met...
report 2003
document
Kornman, B.A. (author), Liek, G.A. (author), Schippers, H.K. (author)
In 1997 en 1998 is de tweede (grote) verruiming uitgevoerd in de Westerschelde. Daarna houdt men de vaargeul op die nieuwe diepte en breedte door middel van onderhoudsbaggerwerk. Voorafgaand aan de tweede verruiming was voorspeld dat, als gevolg van die verruiming, het onderhoudsbaggerwerk met ongeveer 6 Mm3/j zou toenemen. In de tien jaar (1987...
report 2003
document
Berrevoets, C.M. (author), Arts, F.A. (author)
Het Nederlands Continentaal Plat (NCP) is voor diverse zeevogelsoorten van internationale betekenis (Baptist 2000). In 1984 is door het RIKZ een begin gemaakt met een routinematige inventarisatie van zeevogels en zeezoogdieren op het NCP. Destijds is een bewuste keuze gemaakt om deze vorm van monitoren vanuit een vliegtuig uit te voeren. In 1989...
report 2003
document
De Jong, A.S. (author)
Voor de beoordeling van zoute baggerspecie zal in 2003 de Uniforme Gehalten Toets (UGT) worden vervangen door de Chemie-Toxicteit-Toets (CTT). Nieuwe onderdelen zijn het invoeren van normen voor tributyltin (TBT) en de bio-assay’s. Op verzoek van de projectleider Specie*Bio is het RIKZ laboratorium voor de commerciële laboratoria een...
report 2002
Searched for: subject%3A%22analyse%22
(81 - 100 of 179)

Pages