Searched for: subject%3A%22analyse%255C+%255C%2528wiskunde%255C%2529%22
(1 - 5 of 5)
document
Almering, J.H.J. (author), Bavinck, H. (author), Goldbach, R.W. (author)
'Analyse' behandelt de analyse op modeme wijze. De hoofdstukken behandelen de grondbegrippen, complexe getallen, limieten en continuïteit, differentiaalrekening, integraalrekening, afbeeldingen, differentiaalvergelijkingen, meervoudige integralen, lijnintegralen, oppervlakteintegralen en reeksen. Aan het eind van de meeste paragrafen is een...
book 1993
document
Meulenbeld, B. (author), Grootendorst, A.W. (author)
Deel 2 behandelt functies met twee of meer variabelen. De hoofdstukken gaan over impliciete functies, extreme waarden, vectoranalyse, vlakke krommen, ruimtekrommen, lijnintegralen, meervoudige integralen, integraalstellingen, massa, zwaartepunt en traagheidsmoment traagheids moment, en de gamma- en bêta-functie.
book 1986
document
Almering, J.H.J. (author), Bavinck, H. (author), Goldbach, A.W. (author)
book 1986
document
Almering, J.H.J. (author)
book 1986
document
Bijl, J. (author)
book 1969
Searched for: subject%3A%22analyse%255C+%255C%2528wiskunde%255C%2529%22
(1 - 5 of 5)