Searched for: subject:"architectuur%2C%5C+stedenbouw%5C+en%5C+ruimtelijke%5C+ordening%5C%3A%5C+algemeen"
(1 - 1 of 1)
document
Programmeringsoverleg Ruimtelijk Onderzoek (author)
Overzicht van onderwerpen voor onderzoek op de themavelden 'tijd-ruimtelijke dynamiek', mobiliteit en infrastructuur, ruimte en milieu, stedelijke vernieuwing en ruimtelijk beleid en bestuur.
book 1992