Searched for: subject:"armour"
(1 - 1 of 1)
document
Schepers, M.R. (author)
In een gebied als Nederland met een relatiefflauw oplopende kust, heeft de conventionele stortstenen golfbreker in het verleden de voorkeur gekregen boven andere typen golfbrekers. Binnen de brekerzone wordt de golfhoogte begrensd door de waterdiepte, wat de keuze ten aanzien van de conventioneIe stortstenen golfbreker bevestigt aangezien de...
master thesis 1998