Searched for: subject%3A%22asfalt%22
(1 - 20 of 49)

Pages

document
Stigter, J (author), Erkens, S.M.J.G. (author), Sluer, B (author)
Tussen de Eisen 1978 en Standaard 2015 is de regelgeving vele malen aangepast. Proeven, definities, eisen en toleranties zijn allen aangepast. Maar nog veel belangrijker is dat gestart is met het vervangen van het vertrouwde empirische technisch kader voor asfaltverhardingen door een nieuw functioneel kader. Voor asfaltbeton is hiermee in 2008...
conference paper 2016
document
Poot, M.R. (author), Erkens, S. (author)
Een van de functionele proeven uit de Type Testing voor de CE-markering is de triaxiaalproef (NEN 12697-25B), die wordt gebruikt voor de bepaling van de vervormingsgevoeligheid van het asfaltmengsel en uitgevoerd wordt op in het laboratorium vervaardigde cilindrische proefstukken. Afhankelijk van de maximale korrelgrootte in het asfaltproefstuk...
conference paper 2016
document
Erkens, S.M.J.G. (author)
Intreerede prof.dr.ir. S.M.J.G. Erkens. Rede in verkorte vorm uitgesproken op 19 september 2014 in een gecombineerde ceremonie met de intreerede van prof. dr. Tom Scarpas.
public lecture 2014
document
Erkens, S.M.J.G. (author), Van Dommelen, A.C. (author), Van Vliet, D. (author), Leegwater, G.A. (author)
Het zelfherstellend vermogen, of de healingscapaciteit, van asfaltmengsels wordt in de meeste ontwerpmethoden voor wegverhardingen meegenomen. De kennis over dit zelfherstellend vermogen is gebaseerd op ervaringen en onderzoeken uit het verleden en de werkelijke mechanismen erachter zijn niet bekend. Hierdoor is het moeilijk om voor nieuwe...
report 2014
document
Davidse, M.P. (author), 't Hart, R. (author), De Looff, A.P. (author), Montauban, C.C. (author), Van de Ven, M.F.V. (author), Wichman, B.G.H.M. (author)
Sinds het uitkomen van het Technisch Rapport Asfalt voor Waterkeren, is er de nodige kennis en ervaring opgedaan met het beoordelen van de veiligheid van asfaltdijkbekledingen. Op basis daarvan is de gehanteerde toetsmethode op een aantal punten verbeterd. Dit rapport bevat geactualiseerde kennis m.b.t. het toetsen, inspecteren en ontwerpen van...
report 2012
document
Davidse, M.P. (author)
Veel asfaltdijkbekledingen in Nederland hebben inmiddels een hoge leeftijd bereikt. Hierdoor neemt het onderhoud aan de bekledingen toe. Uit een inventarisatie onder beheerders van asfaltdijkbekledingen is gebleken dat er behoefte is aan een beheermethode voor de asfaltdijkbekledingen. In dit rapport zijn de resultaten beschreven van een case...
report 2011
document
Davidse, M.P. (author), 't Hart, R. (author), De Looff, A.P. (author), Montauban, C.C. (author), Van de Ven, M.F.C. (author), Wichman, B.G.H.M. (author)
Sinds het uitkomen van het Technisch Rapport Asfalt voor waterkeren in 2002 zijn er veel nieuwe ontwikkelingen geweest op het gebied van asfalt dijkbekledingen, deels door veranderingen op de aanbestedingmarkt, deels door ontwikkelingen op het gebied van het toetsen op veiligheid en ook door het beschikbaar komen van nieuwe onderzoekstechnieken....
report 2010
document
De Looff, A.K. (author)
Conform het Voorschrift Toetsen op Veiligheid [VTV, 2007] is in de afgelopen jaren op veel dijkbekledingen van waterbouwasfaltbeton een gedetailleerde beoordeling op golfklappen uitgevoerd. Uitgaande van een van te voren opgezette systematiek heeft de methode zich in de loop van de projecten verder ontwikkeld. Op dit moment is de methode zodanig...
report 2009
document
De Looff, A.K. (author)
Voor het toetsen van asfalt dijkbekledingen kan gebruik gemaakt worden van het programma GOLFKLAP 1.3. Voor het ontwerpen van asfalt dijkbekledingen dient de beheerder van de dijk ook rekening te houden met de eisen gesteld in de wet op waterkering. Ook het bepalen van de laagdikte van het asfalt als dijkbekleding kan met GOLFKLAP 1.3 worden...
report 2009
document
De Looff, A.K. (author), Van der Bruggen, P.W. (author), Weijers, M. (author)
In 2004 is er schade geconstateerd aan de asfaltbekleding op de dijk tussen Westhoek en Zwarte Haan. Deze schade heeft zich in het afgelopen jaar progressief voortgezet. De asfaltdijkbekleding op de dijk tussen Westhoek en Zwarte Haan is aangelegd in 1972 - 1973. De lengte van het tracé bedraagt 6,8 km. De ligging van het onderzochte dijktraject...
report 2008
document
De Looff, A.K. (author), Van Vilsteren, I.H.B. (author), Montauban, C.C. (author)
In 2004 is het Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) uitgebracht. Met behulp van dit Voorschrift moeten de waterkeringen om de vijf jaar worden getoetst op veiligheid. Per constructieonderdeel van de waterkering wordt een methode gegeven waarmee een oordeel over de veiligheid kan worden vastgesteld. Voor asfaltbekledingen is een...
report 2005
document
De Looff, A.K. (author), Versluis, A. (author), Montauban, C.C. (author)
Beschrijving van de huidige kennis op het gebied van asfalttoepassingen bij waterkeringen, bedoeld voor beheerders en ontwerpers van waterkeringen. Eerst worden de eigenschappen van asfaltmengsels behandeld. Vervolgens wordt de ontwerpprocedure beschreven die, vanuit alle functies die de waterkering kan vervullen, leidt tot de relevante...
report 2002
document
Lubbers, C.L. (author), Klein Breteler, M. (author)
report 2000
document
Klein Breteler, M. (author)
report 2000
document
Weide, J. van der (author), Smith, G.M. (author)
report 1995
document
Ruygrok, P.A. (author)
Met als doel het verkrijgen van relevante parameters voor, danwel benodigde aanpassingen op, het eerder opgestelde dimensioneringsmodel voor asfaltbekledingen onder golfbelasting te verkrijgen, zijn gemeten tijdreeksen van rek en belasting geanallyseerd. Geconcludeerd is dat voor de dimensionering op golfklappen de beschrijving van de relevante...
report 1994
document
Klein Breteler, M. (author)
report 1994
document
Waal, J.P. de (author)
report 1993
document
De Rijke, W.G. (author), Klein Breteler, M. (author), Stoutjesdijk, T.P. (author), Philipse, L.A. (author)
In het kader van het TAW-onderzoek naar de stabiliteit van dijkbekledingen is de huidige kennis gebundeld over overgangsconstructies. Het betreft de overgangsconstructies tussen bekledingen van gezette steen, blokkenmatten, stortsteen, asfalt en gras, alsmede de aansluitingen naar de teen en de berm van een dijk en aansluitingen aan kunstwerken....
report 1992
document
Derks, H. (author), Klein Breteler, M. (author)
report 1992
Searched for: subject%3A%22asfalt%22
(1 - 20 of 49)

Pages