Searched for: subject%3A%22basiskustlijn%22
(1 - 4 of 4)
document
Van Vuren, B.G. (author)
In dit afstudeeronderzoek is een stochastisch optimalisatie-model voor de Hollandse kust ontwikkeld. In het model zijn de hydraulisch een morfologische processen van het natuurlijke kustsysteem gekoppeld aan de maatschappelijke activiteiten (economischefuncties) en de ecologische functies in de kustzone. Met dit model worden de jaarlijkse kosten...
report 2000
document
Hillen, R. (author), De Ruig, J.H.M. (author), Roelse, P. (author), Hallie, F.P. (author)
In de nota "Kustverdediging na 1990" worden enkele nieuwe instrumenten geïntroduceerd: de momentane kustlijn, de basiskustlijn, de trend en de marges. Het gebruik hiervan is voor twee doelen van belang: a. De momentane kustlijn, de basiskustlijn en de trend zijn van belang voor het structureel handhaven van de kustlijn. b. De marges zijn van...
report 1991
document
Verhagen, H.J. (author)
report 1990
document
Roelse, P. (author)
Publieksbrochure met uitleg over het bepalen van kusterosie parameters met uitleg wat daarmee gedaan wordt.
report 1990
Searched for: subject%3A%22basiskustlijn%22
(1 - 4 of 4)