Searched for: subject%3A%22basisschool%22
(1 - 5 of 5)
document
Dai, Yiying (author)
In 1980, the Primary Education Act was revised. One of the most important decisions was to combine kindergarten and primary school into a new type of pre and primary education institution: basisschool. In the existing literature, there were few clues about the backgrounds, drivers, and consequences. Was the new type of educational institution...
student report 2023
document
Huisman, Chris (author)
Het montessorionderwijs is een onderwijssoort met een pedagogische grondslag. In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: in hoeverre is de ideologie van het montessorionderwijs vertegenwoordigd in de architectuur van basisscholen in Nederland? Met behulp van literatuur is uiteengezet wat de ideologie van het montessorionderwijs inhoudt...
student report 2021
document
Janmohamed, A.G.H. (author)
De scriptie is op drie manieren ingedeeld. In de inleiding wordt de opzet van de scriptie beschreven, de algemene achtergrondinformatie en het kader van het onderzoek. De volgende hoofdstukken gaan over de projecten. In deze hoofdstukken zal worden ingegaan op de projecten en de betrekking met de gemeenschappelijke ruimte. In een apart hoofdstuk...
master thesis 2013
document
Hoevenaar, T.C.M. (author)
Tegenwoordig is er veel over scholenbouw geschreven, zeldzaam is echter de literatuur die specifiek ruimtes in basisscholen uitlicht. Aan de hand van deze scriptie wordt de lacune voor een klein (onder)deel gedicht. De volgende onderzoeksvraag staat hierbij centraal: Hoe kan een gemeenschappelijke ruimte in een basisschool het beste worden...
master thesis 2012
document
Pellis, R. (author)
Het omvormen van de frisoloods naar een basisschool
master thesis 2011
Searched for: subject%3A%22basisschool%22
(1 - 5 of 5)