Searched for: subject%3A%22belangen%22
(1 - 3 of 3)
document
Kattemölle, Anneloes (author)
Het toenemende gebruik van de openbare Amsterdamse ruimte presenteert de gemeente van Amsterdam met de uitdaging om maatregelen treffen ter optimalisatie van duurzame benutting en ruimtelijke organisatie voor stadsplas de Nieuwe Meer. De kansen en ambities die voortvloeien uit deze uitdaging zijn opgenomen in verschillende gemeentelijke visies,...
master thesis 2018
document
Saanen, N. (author)
Lidstaten van de Europese Unie mogen hun ondernemingen niet zomaar staatssteun geven. Staatssteun kan de concurrentiepositie van deze ondernemingen versterken en daardoor de vrije en eerlijke concurrentie in de EU verstoren. Maar soms is staatssteun wenselijk, bijvoorbeeld om publieke belangen te borgen. Wil een lidstaat dergelijke steun...
doctoral thesis 2013
document
Schellekens, F.P. (author)
Het doel van het onderzoek is het traceren van het (bewust of onbewust) gevolgde strategisch proces voor de herontwikkeling van het DSM terrein te Delft, en vervolgens het vormen van een strategisch advies voor de belanghebbende ‘Triple Helix’ actoren. Hiertoe wordt de kern van het onderzoek opgedeeld in het terugblikken op de DSM casus en...
master thesis 2013