Searched for: subject%3A%22beleidsanalyse%22
(21 - 23 of 23)

Pages

document
Baarse, C. (author), Stive, M.J.F. (author)
Gedurende de laatste decennia gaat de Noordzeekust van het eiland Texel over de gehele linie achteruit, zij het niet overal in hetzelfde tempo. Naast het waarborgen van de veiligheid tegen overstroming, is er een aantal andere belangen gemoeid met het kust- en duingebied van Texel, zoals het natuurlijk milieu, de rekreatie (het toerisme) en de...
journal article 1985
document
Baarse, G (author), Beek, E. van (author), Dijkman, J.P.M. (author)
report 1980
document
Anonymus, A. (author)
Deze analyse is een systematische verkenning van de consequenties die het nemen van de bealissing inzake de Oosterschelde heeft voor allerlei aspecten van de samenleving. Deze analyse kan er uiteraard niet voor zorgen dat het gekozen alternatief zonder meer ieders instemming heeft. Wel kan ze ertoe bijdragen, dat het probleem er voor alle...
report 1976