Searched for: subject%3A%22benedenrivieren%22
(1 - 20 of 20)
document
Verhoeven, G. (author), Markus, A.A. (author), Klis, H. van der (author)
report 2008
document
Verhoeven, G. (author), Klis, H. van der (author), Markus, A.A. (author)
report 2007
document
Verschelling, E. (author), Ogink, H.J.M. (author), Schijndel, S.A.H. van (author), Crebas, J.I. (author)
report 2007
document
Verschelling, E. (author)
report 2003
document
report 2002
document
report 2002
document
report 2002
document
report 2002
document
report 2002
document
report 2002
document
report 2002
document
Ellen, W. van (author)
report 2001
document
Sprengers, C.J. (author)
report 1998
document
Wesseling, J.W. (author), Sprengers, C.J. (author), Vries, M.B. de (author), Gils, J.A.G. van (author)
report 1998
document
Verzamelrapport met samenvattingen (incl. samenvattende tekening) van alle onderzoeksrapporten van de de Directie Benedenrivieren van Rijkswaterstaat over de periode 1929-1953 (tot en met januari van dat jaar). Alhoewel de focus ligt op het deltagebied, zijn er ook rapportsamenvattingen van onderzoek in de Waddenzee, langs de Hollandse kust, in...
report 1953
document
Scharp, J.C. (author)
Bij de berekening van de te verwachten hoogste standen in het gebied van de benedenrivieren in verband met de verschillende plannen voor afsluitingen en indijkingen, doet zich de vraag voor in hoeverre vroegere waterstaatswerken in dit gebied de hoge vloedstanden hebben beinvloed. In het algemeen blijken de tot stand gekomen waterstaatswerken...
report 1944
document
Schönfeld, J.F. (author)
Een stormvloedbergingskom zou in tegenstelling tot wat aangenomen is een "kuil" in de hoogwaterlijn niet doen verdwijnen, maar juist versterken. Een inpoldering heeft -met betrekking tot de S.V.standen op de rivier- hoofzakelijk het gevolg, dat het effect van het ingepolderde stormvloedbergingsgebied wordt weggenomen. Een inpoldering neemt dus...
report 1944
document
Van Veen, J. (author)
Er kwamen enige principieele kwesties ter sprake, waaromtrent het moeilijk is onmiddelijk tot een juiste waardering der pro- en centra-argumenten te komen. Voorgegaan zal daarom worden met hydraulische berekeningen en andere studies. Men zou tot de de volgende voorlopige opvattingen kunnen komen: - Een vloedkommenplan als uiteindelijk doel is...
report 1943
document
Anonymous, A. (author)
Ingevolge mondelinge opdracht van den Directeur-Generaal dient te worden nagegaan of een hoeveelheid van rond 40 miljoen m^3 ophoogmateriaal gewonnen zou kunnen worden uit de benedenrivieren. Dit ophoogmateriaal zou vooral nodig zijn voor de verzwaring der dijken langs de benedenrivieren en zou daardoor het liefst in de nabijheid dezer werken...
report 1942
document
van Veen, J. (author)
In verband met de voorgenomen dijksverhogingen is het wenselijk zich te bezinnen over de mogelijkheid het net der benedenrivieren te vereenvoudigen. Een vereenvoudiging zou ook wenselijk zijn met het oog op de geconstateerde verzilting van de benedenrivieren, waardoor niet alleen de prise d'eau van Rotterdam wordt bedreigd, doch ook de inlaten...
report 1941
Searched for: subject%3A%22benedenrivieren%22
(1 - 20 of 20)