Searched for: subject:"beoordelingsraamwerk"
(1 - 1 of 1)
document
Van Loenen, B. (author), Welle Donker, F. (author)
Teneinde een kansrijke opendatastrategie te ontwikkelen is het van belang om de bepalende factoren van open data integraal in onderling verband te bezien. Een opendata-beoordelings-raamwerk kan de basis vormen voor zo’n integrale benadering. Op basis van zo’n beoordelingsraamwerk kan een onderbouwde keuze worden gemaakt voor acties die ervoor...
report 2014