Searched for: subject%3A%22berekening%22
(1 - 11 of 11)
document
Hoekstra, T. (author)
Today, timber structures are receiving attention more and more. Because of the increasing interest in sustainable construction as well as for other reasons, building industry in Europe is (re)-discovering multi-storey timber structures for construction of mid-rise buildings. In this master’s thesis, an analytical calculation method and modelling...
master thesis 2012
document
Roelse, P. (author), Walhout, T. (author)
Bij dreigende verontreiniging van het natuurgebied Het Zwin door naar de kust drijvende olie is afsluiting van de monding met een tijdelijke zanddam een reeds beproefde mogelijkheid. Als tot aanleg van een dam wordt besloten moeten er keuzen worden gemaakt voor de locatie en afmetingen. Deze zijn afhankelijk van de te verwachten waterstands- en...
report 2003
document
Veraart, C. (author), Blonk, C. (author)
Aan de hand van bestaande wind-/waterstand statistiek, SWAN golfberekeningen en ontwerplijnen voor steenzettingen is een probabilistisch model gemaakt waarmee de kansverdeiing van de benodigde steendikte is bepaald. Met behulp van de berekende kansverdeling van de diktes en de kosten van investering en van afkeur bij toetsing, is een economisch...
report 1997
document
Koster, M.J. (author)
In deze nota worden de resultaten gepresenteerd van overslagberekeningen inzake de zeewering te Harlingen. Hierbij speelt de hoogte van de zeewering een centrale rol. De huidige hoogte van de zeewering voldoet niet aan de normen gesteld door de Deltacommissie. Deze nota beschrijft de technische achtergronden en gehanteerde methoden. De zeewering...
report 1992
document
MTI Holland B.V. (author)
report 1984
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1981
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1979
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1977
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1972
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1971
document
Anonymous, A. (author)
In de Nota wordt een berekening gemaakt voor de kruinhoogte te Bergstoep. Geconcludeerd wordt dat de kruin dus in het jaar 2000 moeten liggen op 6.15 m +NAP. In verband met eenig nazakken ware de thans te bereiken hoogte vast te stellen op 6.25 m +NAP.
report 1943
Searched for: subject%3A%22berekening%22
(1 - 11 of 11)