Searched for: subject%3A%22berekeningen%22
(1 - 6 of 6)
document
Van den Ham, G. (author), Vastenburg, E. (author)
Het IJsselmeergebied, waaronder behalve het IJsselmeer ook het Markermeer, IJmeer en de randmeren worden gerekend, heeft thans te lijden onder een achteruitgang van natuur- en landschapskwaliteit en een voordturende hoge ruimtelijke druk. Door alle belanghebbenden en betrokken is erkend dat deze problemen opgelost moeten worden en dat daarvoor...
report 2010
document
Van den Berg, J.R. (author)
Afstudeeronderzoek in opdracht van de Technische Universiteit Delft bij de Centrale Ontwikkelingskern van de Nederlandse Spoorwegen.
report 1993
document
Yssel Vliet Combinatie B.V. (YVC) (author)
other 1993
document
Koster, M.J. (author)
1. In deze nota is enkel ingegaan op het aspekt "benodigde hoogte" van de zeewering. Er zijn meer kriteria waaraan een zeewering dient te voldoen, zoals: standzekerheid, piping, grondmechanische stabiliteit, stabiliteit van de bekleding, etc. 2. De gehanteerde randvoorwaarden en methoden om deze door te rekenen naar de uiteindelijke zeewering te...
report 1992
document
Schipholt, G.J. (author)
report 1986
document
Labrie, D.H. (author)
Bevat: Verslag en berekening van een plaatstalen brug over de Rijn bij Rhenen. Verslag en tekeningen.
student report 1953
Searched for: subject%3A%22berekeningen%22
(1 - 6 of 6)