Searched for: subject%3A%22beschouwing%22
(1 - 3 of 3)
document
Boeters, R.E.A.M. (author), Buitenrust Hettema, A.M.H. (author)
Door de directie Friesland van de Rijkswaterstaat is aan de DWW gevraagd een aantal alternatieven aan te geven voor de verbetering van de in slechte staat verkerende kwelderrand Nieuwlandsrijd te Ameland. De bestaande verdediging is ernstig beschadigd en de functie van de kwelderrand loopt hierdoor gevaar. De verdediging valt niet onder de ...
report 1991
document
Van Veen, J. (author)
Er kwamen enige principieele kwesties ter sprake, waaromtrent het moeilijk is onmiddelijk tot een juiste waardering der pro- en centra-argumenten te komen. Voorgegaan zal daarom worden met hydraulische berekeningen en andere studies. Men zou tot de de volgende voorlopige opvattingen kunnen komen: - Een vloedkommenplan als uiteindelijk doel is...
report 1943
document
Anonymous, A. (author)
In het rapport wordt de vraag beantwoord welke waarde aan de binnen de afgesloten Zuiderzee drooggelegde terreinen mag worden toegekend. Bij het beantwoorden dienen verschillende overwegingen in aanmerking te worden genomen, waarmede bij tot dusver gemaakte ramingen slechts in geringe mate rekening is gehouden.
report 1922