Searched for: subject%3A%22besluitvorming%22
(1 - 11 of 11)
document
Verdaas, J.C. (author), Verheul, W.J. (author)
book 2022
document
Kleinhans, R.J. (author)
Nederland verkeert in een staat van permanente crises. Naast klimaatverandering, stikstof, toeslagen, jeugdzorg, gezondheidszorg en migratie is het ook in de woningbouw en stedelijke ontwikkeling alle hens aan dek. In de discussie over nieuwbouw van 900.000 woningen tot 2030 komen veel problemen samen. Nederland heeft een internationaal sterke...
report 2022
document
Thomsen, A.F. (author)
Column. Noodzaak tot vraaggericht kwaliteitsbeleid.
journal article 2014
document
Van Riel, W.A.P. (author), Langeveld, J.G. (author), Herder, P.M. (author), Clemens, F.H.L.R. (author)
Passend rioleringsbeheer is nodig om voldoende dienstlevering te balanceren met investeringskosten. Besluitvorming binnen rioleringsbeheer kan echter bemoeilijkt worden door gebrek aan data en interacties met verschillende actoren. Deze beperkingen zorgen veelal voor niet heldere en niet reproduceerbare besluitvormingsprocessen, die voornamelijk...
journal article 2013
document
Cantarelli, C.C. (author), Van Wee, G.P. (author)
Kostenoverschrijdingen zijn een groot en aanhoudend probleem in grootschalige transportinfrastructuurprojecten. In samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de TU Delft onderzoek uitgevoerd naar een groot aantal projecten in Nederland en heeft het de projectprestatie in Nederland vergeleken met dat in andere landen in de...
journal article 2012
document
Roovers, G.J. (author)
Besluitvorming in het rivierbeheer gaat snel en met draagvlak. Terwijl de onderliggende systeembenadering in een kleine kring van professionals wordt opgesteld. Dit proefschrift onderzoekt de werking van de systeembenadering in de besluitvorming over projecten in het rivierbeheer. Het kijkt naar de dijkteruglegging Lent, de hoogwatergeul Veessen...
doctoral thesis 2012
document
Van den Noort, T. (author)
De besluitvorming tijdens een huisvestingsproces van gemeentelijk vastgoed binnen de gemeentelijke organisaties kent een grote complexiteit. Deze complexiteit komt mede door de politieke omgeving waarin het besluitvormingsproces zich bevindt. Het resultaat van dit afstudeerproject, een opgeleverd besluitvormingsprocesmodel, draagt bij aan het...
master thesis 2011
document
Kurver, C.Z.W. (author)
Van een balans tussen vraag en aanbod is op de Nederlandse kantorenmarkt geen sprake meer. Vooral in de periode na 2002 is de leegstand snel toegenomen. Waar voor 2002 de voorraad kantoorruimte en de voorraad ruimte in gebruik vrijwel gelijk opgaand stegen, is na 2002 de voorraad in gebruik gestagneerd, terwijl er wel kantoren aan de voorraad...
master thesis 2008
document
van der Linde, G.H.M. (author), Kind, J. (author), Roosjen, R. (author), Schol, E. (author), Derriks, H. (author), Roodbol, H. (author)
Het rapport bevat een aantal casestudies van waterbouwkundige projecten in Nederland. Per casestudy wordt er vooral ingegaan op het onderzoeks- en besluitvormingsproces. Het besluit wordt geanalyseerd en beoordeeld met de kennis van nu. Is de juiste keuze gemaakt? En zijn alle doelen gehaald en/of de onderzoeksvragen beantwoord? De volgende...
report 2004
document
Van der Heijden, R.E.C.M. (author), Teisman, G.R. (author)
book 1999
document
Van Rooy, P.T.J.C. (author)
doctoral thesis 1997
Searched for: subject%3A%22besluitvorming%22
(1 - 11 of 11)