Searched for: subject%3A%22besluitvormingsprocedure%22
(1 - 2 of 2)
document
Binnekade, R. (author)
In dit afstudeeronderzoek staat het ontwerp van een middel voor Rijkswaterstaat dat bijdraagt aan een betere beoordeling en waarborging van de veiligheid van een gebouw dat wordt gecombineerd met een rijksweg centraal. Het ontwerp voor Rijkswaterstaat als beheerder van rijkswegen betreft een methodiek voor een integrale beoordeling en...
master thesis 2009
document
Cruz, G. (author)
Als afstudeeronderwerp heb ik gekozen voor het bestuderen en het nader uitwerken van een plan, conform de huidige normen en randvoorwaarden, voor de verbetering van het dijktraject vanaf de bebouwde kom van Dodewaard tot aan de Kerncentrale. Het accent van het afstudeerwerk ligt op de constructieve en uitvoeringstechnische aspekten van de...
master thesis 1988