Searched for: subject%3A%22beton%22
(1 - 20 of 35)

Pages

document
van Breugel, K. (author)
public lecture 2019
document
Hoogterp, J.P. (author)
Hoe kan je door middel van Architectuur meer waardering creëren voor het ambacht binnen de beton productie?
master thesis 2016
document
Schipper, H.R. (author)
The production of precast, concrete elements with complex, double-curved geometry is expensive due to the high costcosts of the necessary moulds and the limited possibilities for mould reuse. Currently, CNC-milled foam moulds are the solution applied mostly in projects, offering good aesthetic performance, but also resulting in waste of material...
doctoral thesis 2015
document
Schipper, H.R. (author), Eigenraam, P. (author)
conference paper 2015
document
Beers, F.N. (author)
Nowadays more and more slender concrete footbridges are designed. Footbridges are designed thinner to increase esthetic value, as well as incorporate sustainability and to reduce building costs, with a consequence that the eigenfrequency of the bridge can drop so low that it may fall into a range of frequencies that is susceptible to vibrations...
master thesis 2014
document
Dilsiz, G. (author)
master thesis 2013
document
Van der Kwaak, B. (author)
Funderingsproblemen bij panden op houten palen hebben voornamelijk in het westen van Nederland een grote omvang. Geschat wordt dat ruim 250.000 panden op dit moment te maken hebben met deze problemen. Men verwacht dat dit aantal in de toekomst nog flink zal stijgen (CURNET/SBR Rotterdam, 2012). Gezien het feit dat het herstellen van een...
bachelor thesis 2013
document
Stufib/Stuvo (author)
Bepaling van de duurzaamheid van beton met betrekking tot de CO2 problematiek, fase A inventarisatie van het probleem en de methodieken om de duurzaamheid van beton te bepalen.
report 2012
document
Zwiers, M.Y.H. (author)
Het Phaeno Science Center en haar plaats in de architectuurgeschiedenis. Korte geschiedenis over Zaha Hadid. Een reactie op de moderne beweging. En de eerste toepassing van zelfverdichtend beton in de architectuur.
master thesis 2012
document
Van der Weijden, C.J. (author)
Een duaal onderzoek naar een ontwerp van een nieuw faculteitsgebouw voor Bouwkunde en naar het verbeteren van de akoestiek in een ruimte met de toepassing van beton geïntegreerd in één project.
master thesis 2011
document
Schipper, H.R. (author), Vambersky, J.N.J.A. (author)
Die Herstellung von zweifach gebogenen Betonfertigteilen ist aufgrund der hohen Kosten und der begrenzten Wiederverwendbarkeit der eingesetzten Schalung oder Formen nach wie vor kostspielig. Das Ziel eines kürzlich an der Technischen Universität Delft angelaufenen PhDProjekts ist die Entwicklung eines Produktionsverfahrens ohne jene...
journal article 2010
document
Dudok van Heel, D. (author)
Om een beter inzicht te krijgen naar de toepassingen van hogesterktebeton (HSB) bij de uitvoering van kademuren is er een haalbaarheidsstudie gestart. Deze bekijkt de mogelijkheden van het voegloos uitvoeren van de betonnen bovenbouw van kademuren in HSB. Als eerste is er gekeken naar de opbouw van kademuren. De verschillende onderdelen waaruit...
master thesis 2007
document
Raven, W.J. (author)
New vision on flexural-torsional buckling Stability and strength of structural members Summary This thesis presents insight into the stability check of beam-columns loaded in compression and bending in a number of clearly distinct steps. Of decisive importance is the newly introduced symbol n* that is defined as: n* is the ratio of total...
doctoral thesis 2006
document
Van den Burg, A. (author), Everaars, J.C. (author)
Om de verschillende beschikbare dijkbekledingenstypen te kunnen beoordelen is (in aansluiting op het proefvak Dijktuin I op Neeltje Jans) een nieuw proefvak met later ontwikkelde bekledingstypen aangelegd. Het doel van dit proefvak is het beoordelen van deze bekledingstypen op waterbouwkundige, materiaaltechnische- en ecologische bruikbaarheid....
report 1999
document
Vervuurt, A.H.J.M. (author)
doctoral thesis 1997
document
Toepoel, L. (author)
doctoral thesis 1996
document
Van Oosteren, K. (author)
In Nederland worden al jaren tunnels gebouwd. Doordat dit kleine landje steeds voller wordt, ontstaat er steeds meer behoefte aan tunnels, maar tegelijk ontstaat er een steeds grotere weerstand tegen de overlast die veroorzaakt wordt tijdens de uitvoering van tunnelbouwprojecten. Het boren van tunnels lijkt de oplossing voor dit probleem. De...
master thesis 1996
document
Klein Breteler, M. (author)
Het onderhavige verslag geeft een literatuuroverzicht en een theoretische beschouwing over de stabiliteit van zand gevulde en beton gevulde matrassen. De aandacht is vrijwel uitsluitend gericht op de golfbelasting en het eventuele oplichten van de matras als gevolg van deze belasting. Het onderzoek heeft geleid tot concrete formules voor het...
report 1995
document
Schlangen, H.E.J.G. (author)
doctoral thesis 1993
document
Burger, A.M. (author)
In september 1989 is een proefvak aangelegd op een zeedijk in het Waterschap het Vrije van Sluis nabij Breskens. Het betrof hier een plaatbekleding van open collo"idaal beton. In 1990 is voorts een proefvak aangelegd op het talud van een winterdijk in het rivierengebied. In dit vak, op de Waalbandijk te Ochten in het Polderdistrict Betuwe, wordt...
report 1992
Searched for: subject%3A%22beton%22
(1 - 20 of 35)

Pages