Searched for: subject%3A%22beton%22
(1 - 20 of 25)

Pages

document
van Breugel, K. (author)
public lecture 2019
document
Schipper, H.R. (author)
The production of precast, concrete elements with complex, double-curved geometry is expensive due to the high costcosts of the necessary moulds and the limited possibilities for mould reuse. Currently, CNC-milled foam moulds are the solution applied mostly in projects, offering good aesthetic performance, but also resulting in waste of material...
doctoral thesis 2015
document
Schipper, H.R. (author), Eigenraam, P. (author)
conference paper 2015
document
Stufib/Stuvo (author)
Bepaling van de duurzaamheid van beton met betrekking tot de CO2 problematiek, fase A inventarisatie van het probleem en de methodieken om de duurzaamheid van beton te bepalen.
report 2012
document
Schipper, H.R. (author), Vambersky, J.N.J.A. (author)
Die Herstellung von zweifach gebogenen Betonfertigteilen ist aufgrund der hohen Kosten und der begrenzten Wiederverwendbarkeit der eingesetzten Schalung oder Formen nach wie vor kostspielig. Das Ziel eines kürzlich an der Technischen Universität Delft angelaufenen PhDProjekts ist die Entwicklung eines Produktionsverfahrens ohne jene...
journal article 2010
document
Raven, W.J. (author)
New vision on flexural-torsional buckling Stability and strength of structural members Summary This thesis presents insight into the stability check of beam-columns loaded in compression and bending in a number of clearly distinct steps. Of decisive importance is the newly introduced symbol n* that is defined as: n* is the ratio of total...
doctoral thesis 2006
document
Van den Burg, A. (author), Everaars, J.C. (author)
Om de verschillende beschikbare dijkbekledingenstypen te kunnen beoordelen is (in aansluiting op het proefvak Dijktuin I op Neeltje Jans) een nieuw proefvak met later ontwikkelde bekledingstypen aangelegd. Het doel van dit proefvak is het beoordelen van deze bekledingstypen op waterbouwkundige, materiaaltechnische- en ecologische bruikbaarheid....
report 1999
document
Vervuurt, A.H.J.M. (author)
doctoral thesis 1997
document
Toepoel, L. (author)
doctoral thesis 1996
document
Klein Breteler, M. (author)
Het onderhavige verslag geeft een literatuuroverzicht en een theoretische beschouwing over de stabiliteit van zand gevulde en beton gevulde matrassen. De aandacht is vrijwel uitsluitend gericht op de golfbelasting en het eventuele oplichten van de matras als gevolg van deze belasting. Het onderzoek heeft geleid tot concrete formules voor het...
report 1995
document
Schlangen, H.E.J.G. (author)
doctoral thesis 1993
document
Burger, A.M. (author)
In september 1989 is een proefvak aangelegd op een zeedijk in het Waterschap het Vrije van Sluis nabij Breskens. Het betrof hier een plaatbekleding van open collo"idaal beton. In 1990 is voorts een proefvak aangelegd op het talud van een winterdijk in het rivierengebied. In dit vak, op de Waalbandijk te Ochten in het Polderdistrict Betuwe, wordt...
report 1992
document
Fase, A.G. (author), Eversdijk, P.J. (author)
In september 1989 is een proefvak aangelegd op een zeedijk in het Waterschap het Vrije van Sluis nabij Breskens. Het betrof hier een plaatbekleding van open colloidaal beton. In 1990 is voorts een proefvak aangelegd op het talud van een winterdijk in het rivierengebied. In dit vak, op de Waalbandijk te Ochten in het Polderdistrict Betuwe, wordt...
report 1992
document
De Vrieze, C.G. . (author)
In 1990 is voorts een proefvak aangelegd op het talud van een winterdijk in het rivierengebied. In dit vak, op de Waalbandijk te Ochten in het Polderdistrict Betuwe, wordt de be- en doorgroeiing van een open plaatbekleding door natuurlijke vegetatie onderzocht. In 1990 zijn bovendien proeven uitgevoerd naar het onder water penetreren van...
report 1992
document
Anonymous, A. (author)
Korte informatiebrochure over elementen vervaardigd uit cementbeton in de waterbouw. Het document gaat in op de volgende aspecten: - Toepassingsgebied - Constructieve aspecten - Materiaalkundige aspecten - Milieu-aspecten - Ecologische aspecten - Uitvoeringstechnische aspecten De conclusie voor het gebruik in oevers: Betonelementen zijn goed...
report 1992
document
Burger, A.M. (author), Eversdijk, P.J. (author), De Vrieze, C.G. (author), Hendriksma, A.M. (author), De Rijke, W. (author)
CUR; Proefproject: Open colloidaal beton a/s dijkbekleding; PT civiele techniek, april 1990. Burger, A.M., Eversdijk, P.J. en Hendriksma, A.M.; Open cementbeton toegepast a/s bekleding voor dijken; Zeewering Breskens, proefproject voor colloidaal beton; Land + Water, mei 1990. Burger, A.M., Eversdijk, P.J. en Hendriksma, A.M.; Colloidaal beton...
report 1991
document
Braam, C.R. (author)
doctoral thesis 1990
document
Eversdijk, P. (author)
In september 1989 is een proefvak aangelegd op een zeedijk in het Waterschap het Vrije van Sluis nabij Breskens. Het betrof hier een plaatbekleding van open collo"idaal beton. In 1990 is voorts een proefvak aangelegd op het talud van een winterdijk in het rivierengebied. In dit vak, op de Waalbandijk te Ochten in het Polderdistrict Betuwe, wordt...
report 1990
document
Van der Meer, J.W. (author), Burger, A. (author)
Uit experimenteel en rekenkundig onderzoek was het vermoeden ontstaan dat een constructie van rechthoekige betonblokken rechtstreeks op een met geotextiel afgedekte zandlaag mogelijk een goede en goedkope taludverdediging is. Daarom is in 1983 Deltagoot-onderzoek uitgevoerd, waarin de stabiliteit van een dergelijke constructie is onderzocht. Bij...
report 1988
document
Hendriksma, A.M. (author), van Kooten, A. (author), Paans, C. (author), van Schie, D. (author)
Bij veel projecten is al ervaring opgedaan met het materiaal colloïdaalbeton. Deze betonsoort wordt op steeds ruimere schaal toegepast; reden waarom kennisoverdracht over de mogelijkheden en de uitvoering van belang is. Mebin en VNC organiseren in samenwerking met het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard een werkexcursie met als primair doel...
report 1988
Searched for: subject%3A%22beton%22
(1 - 20 of 25)

Pages