Searched for: subject:"betonblokken"
(1 - 9 of 9)
document
Boudewijn, T.J. (author), Meijer, A.J.M. (author)
De komende jaren is groot onderhoud gepland aan de beide havenhoofden bij IJmuiden. Hierbij zullen nieuwe betonblokken op de havenhoofden worden aangebracht. De havenhoofden behoren tot de vijf belangrijkste overwinteringsgebieden in Nederland voor de paarse strandloper. Deze soort foerageert op en tussen de betonblokken. Een grootschalige...
report 2007
document
Johanson, J.C.P. (author)
Gedurende de laatste jaren is schade ontstaan aan de waterkering van de Perkpolder. Deze polder is gelegen in Zeeuws Vlaanderen en de dijk wordt beheerd door het waterschap Hulster Ambacht. De glooiing waar de schade plaatsvindt bestaat uit betonblokken die op klei zijn gelegen. Over grote gedeelten van de waterkering liggen de onderste rijen...
report 1987
document
Leemhuis-Stout, J.M. (author), Agema, J.F. (author), Pilarczyk, K.W. (author), Verheij, H.J. (author), De Quelerij, L. (author), Ebbens, E.H. (author), De Groot, M.B. (author), Stuip, J. (author), Vandenbossche, D. (author), Termaat, R.J. (author)
Bundel van artikelen over het gebruik van beton en betonblokken op dijken: Nederland is nooit af; State of the art, ontwikkelingen; Zetwerk van beton-elementen; Belasting en stabiliteit van bekledingen; funderingsgrondslag en filterconstructie bij oever- en dijkbekledingen; Teen- en overgangconstructies; Blokkenmatten; Betonnen plaatbekledingen;...
report 1986
document
Adihardjo, R. (author)
In het kader van het onderzoek naar de stabiliteit van blokkendammen werd bij een bespreking op 7 juni 1971 door de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar: 1. het verband tussen de horizontale verplaatsing van vallende blokken en de horizontale stroomsnelheid, door middel van proeven met...
report 1971
document
Door de Commissie Natte Waterbouw werd de behoefte gevoeld een literatuuronderzoek te verrichten betreffende het onderwerp "betonblokkenglooiing". Van elk relevant artikel over blokkenglooiingen werd een beknopte samenvatting gemaakt met een aantal belangrijke gegevens. Als essentiƫle gegevens kunnen worden genoemd: 1. de afmetingen van de...
report 1969
document
Wiggers, J.B.M. (author)
report 1968
document
Wiggers, J.B.M. (author)
report 1968
document
Wiggers, J.B.M. (author)
report 1968
document
Wiggers, J.B.M. (author)
report 1967
Searched for: subject:"betonblokken"
(1 - 9 of 9)