Searched for: subject%3A%22bezwijkmechanisme%22
(1 - 3 of 3)
document
Schols, I. (author)
Onderzoek en dataverzameling en -analyse m.b.t. vervormingsmetingen bij afgezonken tunnels. Onderzoek naar het gedrag en de capaciteit van de segmentvoegen/dilatatievoegen van de Kiltunnel.
master thesis 2012
document
Calle, E.O.F. (author)
Bezwijken is het optreden van een bezwijkmechanisme waarbij een bezwijkmechanisme wordt gedefinieerd als breuk, vormverandering, verlies van samenhang of schade aan (onderdelen) van de dijk, als gevolg van belastingen of belastingeffecten die de sterkte overtreffen, waardoor de capaciteit om water te keren nadelig kan worden beïnvloed. Een...
report 2002
document
Anonymous, A. (author)
Bezwijken is het optreden van een bezwijkmechanisme waarbij een bezwijkmechanisme wordt gedefinieerd als breuk, vormverandering, verlies van samenhang of schade aan (onderdelen) van de dijk, als gevolg van belastingen of belastingeffecten die de sterkte overtreffen, waardoor de capaciteit om water te keren nadelig kan worden beïnvloed. Een...
report 2002