Searched for: subject:"binnentalud"
(1 - 3 of 3)
document
Van der Meer, J.W. (author), Verheij, H.J. (author), Lindenberg, J. (author), Van Hoven, A. (author)
Het grondgedachte voor het predictiespoor is geschreven volgens het KOLB-principe (www.thesis.nl/kolb). Dit houdt in dat eerst de mogelijke faalmechanismen worden beschreven op basis van bestaande kennis (wat neem je waar? - feeling). Dus een beschrijving van de huidige stand van zaken. Voor zover mogelijk worden dan de faalmechanismen zo goed...
report 2007
document
Vries, M. (author)
De Afsluitdijk voldoet in zijn huidige vorm qua kruinhoogte en bekleding niet overal aan de eisen- Een mogelijke oplossing is het verdedigen van kruin en binnentalud, zonder de kruin van de dijk te verhogen, zodat de dijk onder extreme kondities als overslagdijk dienst kan doen. In de afgelopen jaren zijn daarom door de werkgroep Afsluitdijk een...
report 1989
document
Sanders, P. (author)
Dit onderzoek is gedaan ter ondersteuning van het vinden van zwakke plekken in dijken. De eis met betrekking tot de kruinhoogte bij een gegeven ruwheid van het buitentalud wordt hierin gecontroleerd. Tevens is de gelegenheid aangegrepen enig inzicht te verkrijgen over de invloed van het aanbrengen van de asfaltlaag op de golfoploop.
report 1962