Searched for: subject%3A%22binnenvaart%22
(1 - 20 of 123)

Pages

document
Fajardo Ibarra, Efrain (author)
The relationship between industry and market, in the Netherlands of the 17th century, was based on a sustainable model. It linked small scale producers with consumers through a system of canal boats, maritime technology and agricultural innovations.<br/>This marketproduction connection was carried out by farmers known as ‘warmoeziers’. In 21th...
master thesis 2018
document
Quist, P. (author), Verheij, H.J. (author)
De trendrapportage geeft een overzicht van de stand van zaken en recente ontwikkelingen op het gebied van de scheepvaart en de binnenvaarwegen in Nederland. De bedoeling is dat met behulp van de trendrapportage kansen inzichtelijk worden en het mogelijk wordt om in te spelen op de gesignaleerde ontwikkelingen.
report 2015
document
Quist, P. (author), Verheij, H.J. (author)
De trendrapportage geeft een overzicht van de stand van zaken en recente ontwikkelingen op het gebied van de scheepvaart en de binnenvaarwegen in Nederland. De bedoeling is dat met behulp van de trendrapportage kansen inzichtelijk worden en het mogelijk wordt om in te spelen op de gesignaleerde ontwikkelingen.
report 2015
document
Quist, P. (author), Verheij, H.J. (author)
De trendrapportage geeft een overzicht van de stand van zaken en recente ontwikkelingen op het gebied van de scheepvaart en de binnenvaarwegen in Nederland. De bedoeling is dat met behulp van de trendrapportage kansen inzichtelijk worden en het mogelijk wordt om in te spelen op de gesignaleerde ontwikkelingen.
report 2015
document
Lamboo, M.C.T. (author)
Dit rapport geeft een capaciteitsanalyse van de Prinses Margrietsluis in Lemmer (Friesland). De sluis met één kolk geeft toegang tot het Prinses Margrietkanaal / de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en vormt de op één na belangrijkste verbinding voor de recreatievaart tussen het IJsselmeer en de Friese Meren. Een relatief hoog aandeel van de 40.000...
master thesis 2015
document
Van Hoeckel, J.E.M. (author)
Dit rapport bekijkt de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven in het jaar 2030 om een beeld te geven van de gesteldheid van de verschillende modaliteiten. Hierbij worden er drie modaliteiten bekeken namelijk de weg, het spoor en de binnenvaart. De algemene methode hierbij is om de knelpunten in het netwerk te vinden en een advies te geven hoe...
bachelor thesis 2012
document
Manaois, J.R.C. (author)
Bigger ships are replacing the small ships, also at the Amsterdam-Rijnkanaal. A direct consequence is the use of larger main propellers and increased installed engine power in order to realize acceptable ship speeds. To improve the maneuverability, the power of auxiliary bow and stern propulsion systems has increased as well. This results in...
master thesis 2011
document
Quist, P. (author), De Jong, M. (author), Verheij, H.J. (author)
De doelstelling van deze trendrapportage is het geven van een overzicht van de stand van zaken en de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de scheepvaart en de binnenvaarwegen in Nederland. De bedoeling is dat met behulp van de trendrapportage kansen inzichtelijk worden en het mogelijk wordt om in te spelen op de gesignaleerde...
report 2011
document
Van Liere, C.A.M. (author)
Door verstedelijking staat de infrastructuur in de provincie Zuid-Holland onder druk. Woon-werkverkeer en goederentransport zorgen dagelijks voor congestie op de wegen in de Randstad, versterkt door de groeiende vraag naar verplaatsingsmogelijkheden. Waar het wegen- en spoornetwerk onvoldoende reservecapaciteit heeft, biedt het vaarwegennetwerk...
master thesis 2011
document
Van der Hoog, C. (author)
De provincie Zuid-Holland wil de bereikbaarheid van de regio waarborgen en daarom het goederenvervoer over water stimuleren. Dit afstudeeronderzoek bevat een netwerkanalyse om de knelpunten bloot te leggen. Het aanbod van de infrastructuur heeft beperkingen. Vernauwingen, krappe bruggen, scherpe bochten en spitsuursluitingen zorgen er voor dat...
master thesis 2010
document
Brolsma, J.U. (author)
Dit rapport beschrijft in beknopte vorm de ontwikkeling van de vaarwegen en de binnenvaart vanaf het begin van de jaartelling tot het einde van de twintigste eeuw. Niet alleen de beroepsvaart komt aan de orde, ook de sector van de recreatievaart. Het zwaartepunt ligt in de negentiende en twintigste eeuw en in Nederland. Omdat binnenvaart bij...
report 2010
document
Lievense, L. (author)
New Profile for the Amsterdam-Rhinecanal The aim of this thesis is to design a new profile for the Amsterdam-Rhine canal. The new profile needs to be well navigable and requires to have stable bank constructions. Simultaneously several social aspects have to be taken into consideration. The assignment is summarized as follows: Design a new...
master thesis 2010
document
Quist, P. (author), Verheij, H.J. (author)
Dit is de eerste uitgave van de trendrapportage met betrekking tot de Nederlandse binnenvaart en de binnenvaarwegen. Deze trendrapportage zal iedere twee jaar worden uitgegeven en is een gezamenlijke productie van Rijkswaterstaat en TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. In deze eerste uitgave komen onderwerpen aan de orde als...
report 2010
document
Ten Hove, D. (author)
Uitbreiding van het bestand van binnenvaartschepen met schepen groter dan het Groot Rijnschip, aanvulling met diepgang van die schepen
report 2010
document
Zuidgeest, R.F.J. (author)
Op moment van schrijven is de aanleg van Maasvlakte 2 in volle gang. Het masterplan is echter nog in ontwikkeling, maar steeds meer keuzes worden vastgelegd. Daarom moet onderzocht worden of er op Maasvlakte 2 een ruimteclaim voor een Binnenvaart Service Centrum (BSC) moet blijven staan. Een BSC is een neutrale binnenvaartterminal waar een deel...
master thesis 2009
document
Westdijk, C.V.J. (author)
Overview of all classes of inland navigation vessels in the Netherlands for the use of traffic statistics, composed in cooperation between CBS and Rijkswaterstaat.
report 2009
document
Ten Hove, D. (author)
Dit rapport geeft een beschrijving van de inventarisatie naar beschikbaarheid en gebruik van manoevreermiddelen in de binnenvaart met een overzicht van de belangrijkste resultaten. Hierbij is de indeling in scheepsklassen uitgebreid naar de huidige indeling die voor onderzoek gebruikt wordt. Het rapport bevat o.a. een beschrijving van de...
report 2008
document
Brolsma, J.U. (author)
Overzicht van tekens langs de vaarwegen in nederland conform Europese standaards. Deze tekens zijn bindend voor alle vaarwegen en scheepvaartwegen waar het binnenvaartpolitieregelement en het rijnvaartregelement van toepassing zijn.
report 2008
document
Bosschieter, C.G. (author)
De afgelopen tien jaar is gebleken dat de rivieren in Nederland, en met name de Rijn, een afvoerregime vertonen dat verandert, en dat er regelmatig extreem lage en hoge afvoeren zijn. De meest recente extreem lage waterstanden werden geregistreerd in 2003. In 1993 en 1995 werd Nederland geconfronteerd met overstromingen wegens extreem hoge...
master thesis 2005
document
Roelse, K. (author), Dofferhoff, N.J.P. (author), Westdijk, C.V.J. (author)
Eind jaren zeventig is door de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat een vlootclassificatie met bijbehorende kenmerken opgesteld, de zogenaamde DVK classificatie. Daarnaast is op Europees niveau in 1992 de laatste herziening van de CEMT-tabel van kracht geworden. Sinds die periode hebben zich een aantal ontwikkelingen in de vloot voorgedaan,...
report 2002
Searched for: subject%3A%22binnenvaart%22
(1 - 20 of 123)

Pages