Searched for: subject%3A%22blokkenmat%22
(1 - 9 of 9)
document
Meijers, P. (author)
In het rapport wordt kort ingegaan op het mechanisme afschuiven van taludbekledingen. Voor twee veel voorkomende constructies (steenzetting op een dijk en blokkenmat op een kanaaloever) worden ontwerpgratieken gegeven. Hiernaast wordt aandacht besteed aan de sterkte van een teenconstructie, de toe te passen veiligheidsfactoren en de...
report 1994
document
Johanson, J.C.P. (author)
Gedurende de storm die op 25 januari 1990 plaatsvond is schade ontstaan aan de bekleding van de Houtribdijk. Dit rapport bevat een beschrijving van de huidige bekleding en de stormschade. Voor het herstel van de schade wordt verwezen naar de nota WBA-N-88.155 "Verbetering taludbekleding Houtribdijk". In deze nota wordt de conclusie getrokken dat...
report 1990
document
Voorberg, A. (author)
Inventarisatie van oeverbescherming langs rivieren en kanalen in Nederland. Alleen die kanalen en rivieren zijn geinventariseerd waarbij als filter, polypropheen, pholyethyleen of andere doeken zijn gebruikt, en daarbij minimaal 7 jaar oud zijn. Bij deze inventarisatie is gebruik gemaakt van het in de jaren '70/'72 door de Afd. O.N.W. van de...
report 1979
document
Spaargaren, F. (author)
Foto’s van het maken van een proefmat, het oprollen ervan en het afzinken; bij de fabriek in Kats.
report 1979
document
Spaargaren, F. (author)
Foto’s van het maken van een proefmat (gaasmat met fijne breuksteen), het plaatsen van de mat met een evenaar; bij de fabriek in Kats.
report 1979
document
Spaargaren, F. (author)
Foto’s van de beproeving van een filtermat door belasting met een plaat, om te zien of er doorponsen plaats vindt als een mat belast wordt.
report 1979
document
Spaargaren, F. (author)
Foto’s van het maken van een proefmat (gaasmat verschillende lagen met filtermateriaal), het oprollen van de mat; bij de fabriek in Kats.
report 1979
document
Spaargaren, F. (author)
Foto’s van het beproeven van de grindworsten die aan de voet van de pijlervoet van de Oosterscheldekering geplaatst gaan worden.
report 1979
document
Vuijk, F. (author), Boender, J. (author), Flikweert, M. (author), Jumelet, A. (author), Versluis, A. (author)
Artikel met beschrijving van het plaatsen van bodembeschermingsmatten met betonblokken door middel van een rol en afzinkponton (Cardium en Macoma).
report 1974
Searched for: subject%3A%22blokkenmat%22
(1 - 9 of 9)