Searched for: subject%3A%22bodemribbels%22
(1 - 2 of 2)
document
Ris, R.C. (author)
In het kader van onderzoek naar het mechanisme van het opwoelen van sediment onder golven wordt in dit onderzoek een eerste aanzet gegeven voor een beschrijving van de waterbeweging ter plaatse van een bodemribbel met een deeltjesmodel. Het rapport bevat een overzicht van de theorie die de waterbeweging beschrijft, de Vortex methoden en in het...
master thesis 1992
document
Duizendstra, H.D. (author)
Een onderzoek naar de optimale tijdstap tussen twee metingen en de variatie van het transport over de breedte van de rivier. Oe bepaling van het todemtransport mbv. de duinvoortplantingsmethode geschiedt door de berekening van een duinvoortplantingssnelheid C en een lengte-eenheid S[*C]. Op grond van een nauwkeurigheidsbeschouwing van deze beide...
master thesis 1983