Searched for: subject%3A%22bodemruwheid%22
(1 - 20 of 24)

Pages

document
Boderie, P. (author), Van Kessel, T. (author), De Boer, G. (author)
In deze studie is een computermodel voor het Markermeer opgezet, ingeregeld en gevalideerd. Het model beschrijft dynamsch de stroming van water, waterpeilen, golven en slib in het water en in de bodem. Het model is gecalibreerd voorde periode augustus 2007 - april 2008 en gevalideerd voor de periode daarna tot september 2008. In deze periode...
report 2009
document
Den Bieman, J. (author)
Tijdens experimenten in een stroomgoot, waarvan de bodem grotendeels bel<leed was met kiezeis, werd iets opmerkelijks opgemerkt. Op de plek waar de kiezels ophielden, een groot abrupt verschil in bodemruwheid dus, ontstond bij bepaalde combinaties van debieten en schuifhoogtes een verschijnsel wat leek op een golvende watersprong. In de...
bachelor thesis 2009
document
Vuren, S. van. (author), Ottevanger, W. (author)
report 2006
document
Rijn, L.C. van (author), Walstra, D.J.R. (author), Ormondt, M. van. (author)
report 2004
document
Walstra, D.J.R. (author)
report 2004
document
Wilbers, A.W.E. (author)
In dit onderzoek is aandacht besteed aan de ruimtelijke variatie in duinkarakteristieken en bodemtransport in een 10 km lang traject in de Waal bij Druten. Daamaast is ook aandacht besteed aan veranderingen in gemiddelde bodemligging van het zomerbed in hetzelfde traject van de Waal en rond de Pannerdensche Kop. In het traject in de Waal kwamen...
report 1998
document
Wilbers, A.W.E. (author)
In het kader van een kwantificering van de zandbalans van de Waal zijn er tijdens een hoogwater in het voorjaar van 1997 metingen verricht van de bedding van de rivier. Deze metingen zijn gedaan in 2 gebieden van de Waal, nabij de Pannerdensche kop en bij Druten. Om de metingen te verwerken en te gebruiken voor dune tracking is voor aanvang van...
report 1997
document
Kester, J.A.T.M. van (author), Uittenbogaard, R.E. (author), Stelling, G.S. (author)
report 1994
document
Grijsen, J.G. (author), Ogink, H.J.M. (author)
report 1986
document
Termes, A.P.P. (author), Vries, M. de (author), Kalkwijk, J.P.T. (author), Fredsoe, J. (author), Driegen, J. (author), Ogink, H.J.M. (author), Rijn, L.C. van (author), Wijbenga, J.H.A. (author)
report 1986
document
Ogink, H.J.M. (author)
report 1986
document
Karelse, M. (author)
report 1979
document
Karelse, M. (author)
report 1979
document
Koenis, J.P. (author)
report 1977
document
Koenis, J.P. (author)
report 1976
document
Koenis, J.P. (author)
report 1976
document
Mazijk, A. van (author)
report 1972
document
Mazijk, A. van (author)
report 1972
document
Mazijk, A. van (author)
report 1972
document
Mazijk, A. van (author)
report 1972
Searched for: subject%3A%22bodemruwheid%22
(1 - 20 of 24)

Pages