Searched for: subject:"bodemtransport"
(1 - 11 of 11)
document
Rijn, L.C. van (author), Roelvink, J.A. (author), Horst, W. ter (author)
report 2001
document
Rijn, L.C. van (author)
report 1999
document
Wilbers, A.W.E. (author)
Het doel van alle bodempeilingen van duinpatronen tijdens hoogwaters in de Bovenrijn en Waal van de laatste tien jaar was het nauwkeurig be pal en van het bodemtransport met behulp van de duinverplaatsingsmethode (Engels: dune tracking). Vooral de transportverdeling rond het splitsingspunt bij de Pannerdensche Kop had speciale aandacht. Uit de...
report 1999
document
Wilkens, D.H. (author), Lambeek, J.J.P. (author)
report 1997
document
Rijn, L.C. van (author), Ribberink, J.S. (author), Dunsbergen, D.W. (author)
report 1996
document
Wilkens, D.H. (author)
report 1995
document
Ribberink, J.S. (author), Al-Salem, A.A. (author)
report 1989
document
Ribberink, J.S. (author)
report 1989
document
Steenkamp, B.P.C. (author)
Met als uiteindelijk doel natuurgegevens te verzamelen met betrekking tot het zandtransport en in het bijzonder het bodemtransport in het benedenrivierengebied, wordt bij DBW/RIZA in samenwerking met de Meetdienst Noordelijk Deltabekken van de direktie Benedenrivieren gewerkt aan de ontwikkeling van een bodemtransportmeter. In de week van 29...
report 1988
document
Steetzel, H.J. (author)
report 1986
document
De Vries, M. (author)
Collegedictaat f10. In deze handleiding kan slechts een eerste kennismaking met de problemen worden gegeven, die samenhangen met het transport van sedimenten als gevolg van de waterbeweging. Door de interactie van waterbeweging en sedimentbeweging is er sprake van gecompliceerde processen, die zich slecht ten dele theoretisch laten benaderen. Er...
lecture notes 1974
Searched for: subject:"bodemtransport"
(1 - 11 of 11)