Searched for: subject:"bodemverdediging"
(1 - 20 of 61)

Pages

document
Den Heijer, F. (author)
Van half februari tot half december is aan het Waterloopkundig Laboratorium meegewerkt aan de fysische validatie van CLODES (Q1380), een rekenmodel voor het ontwerpen van afsluitingswerken. De validatie omvatte schaalmodelonderzoek naar de stabiliteit van steen op damkop, drempel en bodemverdediging bij gecombineerde sluitingsfasen (horizontale...
master thesis 1992
document
Boer, P. (author)
Om te beginnen is de hydraulische situatie ter plaatse van een toekomstige Hartelkering nader uitgewerkt. Met name aan het uitwerken van de situatie die ontstaat a.g.v. het overstromen van de hefdeur is het nodige zoekwerk in vakliteratuur vooraf gegaan. Op basis van de resultaten van het hierboven genoemde uitzoek- en denkwerk is vervolgens een...
master thesis 1993
document
Ramkema, C. (author)
report 1978
document
Jorritsma, J. (author)
report 1983
document
Graauw, A.F.F. de (author)
report 1982
document
Wijngaarden, N.J. van (author)
report 1985
document
Verheij, H.J. (author)
report 1999
document
Maat, S. (author)
report 1982
document
Haverhoek, F.J. (author)
report 1969
document
Taat, J.J. (author)
report 1983
document
Hartsuiker, G. (author)
report 1983
document
Konter, J.L.M. (author)
report 1981
document
Konter, J.L.M. (author)
report 1982
document
Graauw, A.F.F. de (author)
report 1980
document
Akkerman, G.J. (author)
report 1993
document
Hardeveld, C. van (author)
report 1978
document
De Wilde, D.P. (author), Schippers, C.W. (author)
Bodem-en oeververdedigingswerken vormen vaak een belangrijk onderdeel van waterbouwkundige constructies. Deze bodem- en oeververdedigingsconstructies worden veelal opgebouwd uit relatief "dunne" lagen granulair materiaal. De uitvoering hiervan geschiedt hoofdzakelijk met behulp van stort-schepen, die hun lading stortmateriaal storten vanaf de...
report 1991
document
Meulen, T. van der (author)
report 1984
document
Kleef, E.A. van (author)
report 1986
document
Jorritsma, J. (author)
report 1975
Searched for: subject:"bodemverdediging"
(1 - 20 of 61)

Pages