Searched for: subject%3A%22bouwen%255C+met%255C+de%255C+natuur%22
(1 - 4 of 4)
document
Aarninkhof, S.G.J. (author)
Intreerede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar<br/>Kustwaterbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft.
public lecture 2017
document
Van den Bos, W. (author), Klaver, E. (author), Koster, L. (author), Uelman, E. (author)
Op dit moment spelen in Provincie Zuid-Holland twee belangrijke landuitbreidingsprojecten, te weten de Tweede Maasvlakte en Nieuw-Holland.Om tot een ontwerp van Nieuw-Holland te komen is er gekeken naar de functies en de interacties. In de functionele analyse is allereerst gekeken naar welke functies er behoefte bestaat. De belangrijkste...
student report 2004
document
Kleef, M.J. (author)
Vanaf de eerste plannen voor Maasvlakte II is één van de aandachtspunten 'Bouwen met de natuur' geweest. 'Bouwen met de natuur' houdt in dat er wordt uitgegaan van de materialen en de krachten die in de natuur aanwezig zijn. Het draait hierbij om het losse beweeglijke materiaal zand en de krachten, die op het materiaal werken, zoals krachten...
master thesis 1996
document
Svasek, J.N. (author)
Eerste plan van Svasek voor een kustuitbreiding tussen Hoek van Holland en Scheveningen, gebruikmakend van natuurlijke processsen. In dit document is voor het eerst de term "bouwen met de natuur" (building with nature") gebruikt. " De hier gepresenteerde beschouwingen hebben als doel een bijdrage te leveren aan de thans opgeleefde diskussie over...
report 1979
Searched for: subject%3A%22bouwen%255C+met%255C+de%255C+natuur%22
(1 - 4 of 4)