Searched for: subject:"bouwregelgeving"
(1 - 7 of 7)
document
Thomsen, A.F. (author), Verweij, Agnes (author)
Minister Blok stuurde medio april zijn omstreden wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor de bouw naar de Tweede Kamer. De consumentenorganisaties verenigd in de Woonalliantie wijzen het wetsontwerp als geheel af.
journal article 2016
document
Thomsen, A.F. (author)
Wat betekent bouwregelgeving voor bewoners? Die vraag staat centraal in het project ‘Verbeteren consumen-teninvloed op bouwregelgeving’, dat de drie landelijke consu-mentenorganisaties VACpunt Wonen, Nederlandse Woonbond en Ieder(in) uitvoeren met subsidie van minister Blok. Doel van het project is om het belang, de positie en de betrok-kenheid...
journal article 2014
document
Thomsen, A.F. (author)
‘Sneller, goedkoper en beter’, Zo prees het Actieteam Private kwaliteitsborging zijn plannen voor privatisering van de gemeentelijke bouwplantoets aan. De aangehaalde bewering is echter vooralsnog wishfull thinking met een hoog ideologie- en belangengehalte. Over het realiteitsgehalte is voorlopig nog niets te zeggen; serieus empirisch onderzoek...
journal article 2014
document
Dunsbergen, B. (author)
conference paper 2011
document
Scholten, N.P.M. (author)
doctoral thesis 2001
document
Meijer, F. (author)
book 1997
document
Visscher, H.J. (author)
In dit boek worden de bouwregelgeving, de vergunningsprocedures en het bouwtoezicht van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, België, Denemarken, Noorwegen en Zweden vergeleken. Deze vergelijking heeft aanknopingspunten opgeleverd voor verdere deregulering en vereenvoudiging van de Nederlandse bouwregelgeving.
book 1997
Searched for: subject:"bouwregelgeving"
(1 - 7 of 7)