Searched for: subject%3A%22brandingsstroom%22
(1 - 5 of 5)
document
Reeskamp, B. (author)
Het doel van dit afstudeerprojekt is de gevolgen te bepalen van de bouw van het havencomplex op de kustlijn van de baai, door middel van numerieke modellen. Verder zullen tijdens dit afstudeerprojekt de toe te passen ontgravingswerktuigen, werkmethoden en de geschatte kosten van het ontgravings- en ophoogwerk voor de bouw van het havencomplex...
master thesis 1986
document
Olthof, J. (author), Loman, G. (author)
In de periode maart tot april 1985 heeft de Adviesdienst Vlissingen enige brandingsstroommetingen uitgevoerd voor de kust van Walcheren ter hoogte van Joossesweg (nabij Westkapelle). Het doel van het meetonderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in de veranderingen die optreden op een gesuppleerd strand ten gevolge van stroom en golven. Met...
report 1986
document
Van Kesteren, W.G.M. (author)
In deze studie zal voornamelijk de aandacht worden gericht op de snelheidsverdeling in de grenslaag t.g.v. golven en stroom, waarbij deze gelijk van richting zijn. Deze speciale combinatie maakt het mogelijk theoretische verbanden tussen snelheden, schuifspanningen en concentraties verder uit te diepen dan in het drie-dimensionale geval....
master thesis 1981
document
Ramkema, C. (author)
Dit rapport behandelt de verschijnselen: refraktie en brandingsstromen. In beide gevallen zal getracht worden om het onregelmatige karakter van de golven te verwerken in de berekening of door een schatting achteraf van de mogelijk gemaakte fout. Het door Battjes voorgestelde rekenmodel voor de bepaling van de brandingsstroomsnelheden in de...
master thesis 1975
document
Van Doorn, T. (author)
In dit afstudeerwerk is getracht de intensiteit van de turbulente horizontale uitwisseling van hoeveelheid beweging in de brandingszone te schatten, met als voornaamste doel het beter kunnen berekenen van de variatie met de afstand uit de kust van de snelheid van een brandingsstroom, opgewekt door scheef invallende golven. Er wordt een verband...
master thesis 1974
Searched for: subject%3A%22brandingsstroom%22
(1 - 5 of 5)