Searched for: subject:"breach"
(1 - 4 of 4)
document
Bakker, W.T. (author), Van der Graaff, J. (author), Kraak, A. (author), Smit, M.J. (author), Snip, D.W. (author), Steetzel, H.J. (author), Visser, P.J. (author)
In deze rapportage wordt een samenvatting van de achtergronden, de voorbereiding en het verloop van de beide proeven gegeven. Aan de successen die zijn behaald en de lessen die zijn geleerd, wordt aandacht besteed. De proeven vormen een onderdeel van het onderzoek naar dijkdoorbraakprocessen dat in opdracht van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde...
report 1996
document
Ten Hove, S. (author)
In de nacht van dinsdag 11 op woensdag 12 augustus 1992 is de westelijke dijk langs het A.G. Wildervanckkanaal tijdens de aanleg van een gasleiding doorgebroken. Daarbij is een groot deel van de aangrenzende Tussenklappenpolder overstroomd en heeft het land een aantal dagen onder water gestaan. Aan de in de polder gelegen akkerbouw, industrie en...
report 1994
document
Fontijn, H.L. (author), Kranenburg, C. (author)
De stroming en golfvoortplanting in het IJsselmeer na breuk van de dijk om een spaarbekken zijn theoretisch en experimenteel onderzocht. Het gebruikte wiskundige model gaat uit van axiaalsymmetrische voortplanting van lange golven. Voor het verkrijgen van resultaten zijn numerieke berekeningen uitgevoerd. De experimenten zijn verricht in een...
report 1985
document
Waarsenburg, F.M. (author), Van Dam, P. (author)
De hiernavolgende notitie geeft een korte samenvatting van literatuur met betrekking tot de dijkdoorbraak van december 1894 in de Nieuw-Strijenpolder op het eiland Tholen. De dijkdoorbraak werd waarschijnlijk veroorzaakt door een zandmeevoerende wel.
report 1980
Searched for: subject:"breach"
(1 - 4 of 4)