Searched for: subject%3A%22bronbemaling%22
(1 - 2 of 2)
document
Van den Bunt, J.D. (author)
Bij het vaststellen van afmalingslijnen door de Commissie Wateronttrekking werd, evenals bij de verwerking van de metingen bij de proefpompingen, aangenomen dat de rievier bodem zo goed als doorlaetnd is dat de invloed van een afmaling op de zuidoever zich uitstrekt tot hoogstens 100 m voorbij de as van de rivier. Hetzelfde geldt voor de...
master thesis 1965
document
Nijhoff, G.P. (author)
Prototype proef voor de bronbemaling bij de sluis van Linne.
report 1919