Searched for: subject:"brug"
(1 - 4 of 4)
document
Koedijk, O.C. (author)
De Richtlijnen Vaarwegen bundelen de Nederlandse kennis op het gebied van het ontwerp en de inrichting van vaarwegen, zowel vaarwegvakken als havens, bruggen en sluizen. De richtlijnen geven aanwijzingen voor het kiezen van een maatgevend schip en maatgevende hydraulische randvoorwaarden voor zowel beroeps- als recreatievaart. De richtlijnen...
report 2020
document
Dekker, H.R.E. (author)
Gevraagd wordt op welke minimale hoogte een oprit voor een nieuwe brug tussen Waardenburg en Zaltbommel, direct ten westen van de huidige oeververbinding, de Waalbandijk mag kruisen. De huidige bandijk, die geheel zal worden opgenomen in het zandlichaam van de oprit, moet zijn waterkerende functie behouden. Op grond van de uitgevoerde...
report 1988
document
De Jong, B. (author)
Ten oosten van het uitbreidingsplan "De Oostermeent" nabij Huizen is een brugverbinding ontworpen tussen de zuidkust van het IJsselmeer en Zuidelijk Flevoland. De doorstroomopening in deze verbinding tussen Gooimeer en Eemmeer dient zo groot te zijn dat de scheepvaart zelden hinder ondervindt van te grote stroomsnelheden en dat geen gevaarlijke...
report 1973
document
Anonymous, A. (author)
Bij Muiderberg is een brugverbinding ontworpen tussen de zuidkust van het IJsselmeer en Zuidelijk Flevoland. Het netto dwarsprofiel van de aldus ontstane verbinding tussen IJmeer en Gooimeer dient zo groot te zijn dat de scheepvaart geen hinder ondervindt van te grote stroomsnelheden en dat geen gevaarlijke ontgrondingen optreden. Uit berekening...
report 1960
Searched for: subject:"brug"
(1 - 4 of 4)