Searched for: subject%3A%22businesscase%22
(1 - 2 of 2)
document
Ruiterkamp, J.J.M. (author)
Een onderzoek naar de haalbaarheid van de implementatie van flexibele maatregelen op de woningmarkt waarbij de nadruk ligt op het creëren van een nieuwe businesscase tussen de projectontwikkelaar en de investeerder.
master thesis 2015
document
Veseli, B. (author)
Een businesscase laat doormiddel van een financiële berekeningen zien, of de gewenste gebiedsvisie met de daarbij behorende samenwerkingsmodel, financieel haalbaar is. Dankzij de crisis van 2008 is het voor de ontwikkelaar steeds lastiger de businesscase van een gebiedsontwikkelingsproject sluitend te krijgen. Verschillende redenen hiervoor...
master thesis 2014