Searched for: subject%3A%22businessmodel%22
(1 - 3 of 3)
document
De Jonge, L.C. (author)
Using the STOF model to develop a robust business model for KPN, the dutch incumbent telecoms operator, for the future home. This business model was based on futures research about the home and the technology incorporated into within the future. In the end, risks and chances are named to take into account when developing new services for the...
master thesis 2009
document
Exalto, R. (author)
De verwachting is dat in de nabije toekomst ruimtetekort ontstaat in de haven van Rotterdam. Als gevolg van dit ruimtetekort in combinatie met de onzekere ontwikkelingen in het grensgebied tussen stad en haven neemt de vraag naar tijdelijke en flexibele infrastructuur toe. Met name de behoefte om op tijdelijke basis flexibele ruimte te...
master thesis 2002
document
Van Gool, A.K. (author)
master thesis 1988