Searched for: subject%3A%22capaciteit%22
(1 - 12 of 12)
document
Hoogendoorn, S.P. (author), Daamen, W. (author), Yuan, Y. (author), Krishnakumari, P.K. (author)
In dit artikel worden de effecten van COVID-19 op de (relevante onderdelen van de) aanbodkant van het mobiliteitssysteem beschreven. Gezien de verwachte impact ligt de focus op voetgangersstromen, fietsstromen, het gebruik van deeldiensten en openbaar vervoer voertuigen. We kijken naar het effect op de capaciteit, via gemeten of theoretisch...
journal article 2021
document
Lamboo, M.C.T. (author)
Dit rapport geeft een capaciteitsanalyse van de Prinses Margrietsluis in Lemmer (Friesland). De sluis met één kolk geeft toegang tot het Prinses Margrietkanaal / de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en vormt de op één na belangrijkste verbinding voor de recreatievaart tussen het IJsselmeer en de Friese Meren. Een relatief hoog aandeel van de 40.000...
master thesis 2015
document
Van Hoeckel, J.E.M. (author)
Dit rapport bekijkt de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven in het jaar 2030 om een beeld te geven van de gesteldheid van de verschillende modaliteiten. Hierbij worden er drie modaliteiten bekeken namelijk de weg, het spoor en de binnenvaart. De algemene methode hierbij is om de knelpunten in het netwerk te vinden en een advies te geven hoe...
bachelor thesis 2012
document
Schols, I. (author)
Onderzoek en dataverzameling en -analyse m.b.t. vervormingsmetingen bij afgezonken tunnels. Onderzoek naar het gedrag en de capaciteit van de segmentvoegen/dilatatievoegen van de Kiltunnel.
master thesis 2012
document
Dijker, T. (author), Minderhoud, M.M. (author)
De Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat voert de studie 'Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen - deel 2' (CIA-2) uit om de capaciteit van verschillende typen wegelementen te bepalen. Eén van de deelstudies van CIA-2, 'CAPWEEF', betreft de capaciteit van asymmetrische weefvakken. Er werden simulaties uitgevoerd met het...
report 2001
document
Veldhuizen, W.M. (author)
master thesis 2001
document
Boekholt, B.J. (author), Botma, H. (author), Minderhoud, M.M. (author), Muller, T.H.J. (author)
Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Dit onderzoek betreft een analyse van het capaciteitsbegrip en aanbevelingen voor het gebruik van capaciteitswaarden in het ontwerpproces. In deze studie wordt een aanzet gegeven tot een meer verfijnde en praktisch bruikbare definitie van het begrip capaciteit. Daarbij is...
report 1998
document
Minderhoud, M.M. (author), Papendrecht, J.H. (author)
Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Doel van het literatuuronderzoek is het inventariseren van capaciteitswaarden van diverse vormgevingselementen van autosnelwegen. Na een analyse van de verzamelde literatuureenheden en abstracts zijn de waarden gerubriceerd. Literatuur met betrekking tot wegvakken is...
report 1998
document
Vermijs, R.G.M.M. (author)
Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Het gebruik van de Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen (ROA) bij het ontwerp of de evaluatie van een weefvak leidt niet in alle gevallen tot resultaat. In het geval van weefvakken kan men met behulp van de richtlijnen niet direct een capaciteitswaarde bepalen. Bovendien...
report 1998
document
Bruinsma, M.H. (author)
other 1988
document
Bouwmeester, J. (author)
lecture notes 1984
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Na daling van de waterstand te Maastricht door geringe Maasafvoer werd er op verzoek van Hoofdingenieur Mulder de afvoer van de Maas te Eijsden gemeten. Gevonden werd toen 2,8 m3/sec. Deze hoeveelheid was aanzienlijk geringer dan hetgeen van Belgische zijde werd opgegeven. Voorts werd medegedeeld, dat door de voedingsduiker 8 à 8.1 m3/sec werd...
report 1948
Searched for: subject%3A%22capaciteit%22
(1 - 12 of 12)